Partnerzy serwisu:
err
err
err
err
err
err
Najnowsze wiadomości

Włocławek z ofertą MAN-a
3

Komunikacja

Włocławek z ofertą MAN-a

Witold Urbanowicz 20 marca 2018

Jakie nowe Twisty Pesa chce dostarczyć Tramwajom Śląskim?
23

Komunikacja

Jakie nowe Twisty Pesa chce dostarczyć Tramwajom Śląskim?

Witold Urbanowicz 20 marca 2018

POKAŻ WIĘCEJ WIADOMOŚCI
Blisko CiebieNajciekawsze wątki 1 /3Rynek autobusowy

Miasta na pot?g? wymieniaj? stare autobusy na nowe. Prawie ka?dy przewo?nik rozpisuje przetargi na nowy tabor autobusowy, a poniewa? korzysta z funduszy unijnych, bardzo cz?sto jest on niskoemisyjny lub bezemisyjny. Co si? stanie, gdy po 2022 r. sko?czy si? europejskie wsparcie?

Proces inwestycyjny

Wej?cie Polski do Unii Europejskiej i powo?anie do ?ycia Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (POIi?) pozwoli?o na realizacj? wielu projektów infrastrukturalnych. W roku 2013 a wi?c przy ko?cu pierwszej polskiej perspektywy bud?etowej UE sposób realizacji inwestycji budzi coraz wi?cej kontrowersji. Projekty drogowe i autostradowe nie przyczyni?y si? do powstania silnych polskich przedsi?biorstw budowlanych. Nie powtórzy? si? scenariusz z Hiszpanii. Wiele polskich firm pracuj?cych na najwi?kszych kontraktach musia?o og?osi? upad?o??. Dlaczego tak si? sta?o? Jak b?dzie w nowej perspektywie unijnej k?ad?cej nacisk na transport publiczny? Czy GDDKiA, PKP PLK, w?adze regionalne i samorz?dowe naucz? si? lepiej prowadzi? proces inwestycyjny?

Autobusy elektryczne

Do tej pory polskie miasta g?ównie testowa?y autobusy elektryczne. Teraz je kupuj? i zaczynaj? tworzy? linie wy??cznie elektryczne. Czeka nas komunikacja miejska na pr?d?