Partnerzy serwisu:
Komunikacja

Jakie tramwaje dla Tramwajów Śląskich? Szczegóły przetargu

Dalej Wstecz
Partner działu

Sultof

Data publikacji:
31-07-2017
Ostatnia modyfikacja:
13-03-2023
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

KOMUNIKACJA
Jakie tramwaje dla Tramwajów Śląskich? Szczegóły przetargu
fot. MacQtosh, lic. CC BY-SA 3.0 Wikimedia commons
Tramwaje Śląskie kupują w dwóch przetargach do 55 nowych tramwajów. Pierwszy przetarg obejmuje dostawy 10 jednoczłonowych wagonów jedno- i dwukierunkowych, z opcją na pięć kolejnych, posiadających minimum 30% niskiej podłogi. Drugie postępowanie obejmuje dostawy 27 wieloczłonowych tramwajów o długości do 25 metrów, posiadających co najmniej 60% niskiej podłogi oraz osiem wieloczłonowych tramwajów o długości do 32 metrów, posiadających co najmniej 70% niskiej, z opcją na pięć nowych wagonów 25-metrowych. Przyglądamy się specyfikacji zamówienia.

Jak pisaliśmy, Tramwaje Śląskie ogłosiły dwa przetarg na zakup do 55 nowych tramwajów. Pierwsze z postępowań zakłada dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów jednoczłonowych, częściowo niskopodłogowych, wraz z dostawą pakietu naprawczego i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji wagonów. Dostawa obejmuje osiem wagonów jednokierunkowych oraz dwa wagony dwukierunkowe. Ponadto przewidziano opcję w postaci dostaw do pięciu sztuk tramwajów jednokierunkowych.

Termin składania ofert mija 8 września. O wyborze zadecydują cena (77%), długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego (15%) oraz rozwiązania techniczne (8%). W kwestii kryteriów technicznych punkty można otrzymać za zaoferowanie pantografu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zamawiający stawia na unifikację z obecnie eksploatowanym taborem) oraz zaproponowanie dodatkowych strumieni drzwi dla pasażera ponad wymagane minimum (tj. dwóch jednostrumieniowych i jednych dwustrumieniowych). Ocenie podlegać będzie długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu powyżej 20% długości podłogi całego przedziału pasażerskiego (co ciekawe, w opisie przedmiotu zamówienia wymagany jest udział niskiej podłogi w wysokości 30% długości podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu).

Podstawowe parametry wagonów jednoczłonowych

Długość tramwaju jednoczłonowego nie powinna być mniejsza niż 13,5 m. Jego szerokość powinna mieścić się w przedziale 2,3-2,4 m. Pojemność określono na co najmniej 90 pasażerów (przy założeniu 0,20 m2 powierzchni na pasażera stojącego), w tym minimum 18 miejsc siedzących stałych o szerokości min. 420 mm. Minimalna liczba drzwi dla pasażerów – odskokowo-przesuwnych na zewnątrz – to trzy, z czego te środkowe powinny być dwustrumieniowe. Wymagane jest, aby wagon posiadał również drzwi w częściach skrajnych umiejscowione jak najbliżej ścian czołowych wagonu.

Udział niskiej podłogi ma wynosić nie mniej niż 30% długości podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu. Niska podłoga musi być zlokalizowana w środkowej części wagonu. Zamawiający dopuszcza również niską podłogę na pomostach. Wysokość podłogi w niskopodłogowej strefie nie może przekraczać 370 mm w rejonie drzwi, 390 mm w pozostałych strefach. Część wysokopodłogowa nie może być wyższa niż 550 mm, a różnica między niską a wysoką podłogą musi być jednostopniowa. Wszystkie wejścia do wagonu muszą być na jednej wysokości. Wymagana szerokość przejścia wynosi 550 mm, z lokalnymi zwężeniami do 420 mm na wysokości do 100 mm od poziomu podłogi. 

Wykonawca musi przedstawić minimum trzy propozycje projektu pudła wagonu i jego wykończenia, a także minimum pięć propozycji kolorystyki. Szkielet pudła powinien być spawany z profili i blach ze stali węglowej. Dopuszcza się, aby niektóre elementy były wykonane z aluminium, przy czym nie mogą to być elementy nośne, poszycie zewnętrzne ścian bocznych oraz przód i tył wagonu. Wagon musi posiadać obrotowe wózki napędowe. Tramwaj powinien być wyposażony na jednej z osi pierwszego wózka w układ smarowania obrzeży obręczy kół poprzez rozpylanie środka smarnego w funkcji drogi i geometrii toru.

Wagony wieloczłonowe

Przedmiotem drugiego przetargu jest dostawa 27 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o długości mieszczącej się w przedziale 22-25 m oraz 8 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, o długości mieszczącej się w przedziale 30-32 m. Zamówienie zawiera też prawo opcji w postaci dostaw do 5 sztuk nowych wagonów tramwajów 25-metrowych bez pakietu naprawczego i sprzętu specjalistycznego.

Termin składania ofert mija 8 września. O wyborze decydują cena (80%), rozwiązania techniczne oraz długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego (po 10%). W kwestii kryteriów technicznych punkty można otrzymać za zaoferowanie układu hamulcowego, kół biegowych oraz pantografu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zamawiający stawia na unifikację z obecnie eksploatowanym taborem). Ocenie podlegać będzie długość niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu powyżej odpowiednio 60% lub 70% długości podłogi całego przedziału pasażerskiego. w przypadku tramwaju krótkiego i długiego.

Podstawowe parametry

Długość tramwajów „krótkich” w ramach drugiego przetargu powinna mieścić się w przedziale od 22 do 25 metrów. Szerokość tramwajów powinna mieścić się w przedziale 2,35-2,4 m. Pojemność określono na co najmniej 155 pasażerów (przy założeniu 0,20 m2 powierzchni na pasażera stojącego), w tym minimum 38 miejsc siedzących stałych o szerokości min. 420 mm. Zalecana liczba drzwi to pięć, w tym trzy dwustrumieniowe jednak nie mniej niż cztery (w tym 2 dwustrumieniowe).

Długość tramwajów „długich” powinna mieścić się w przedziale 30-32 m, przy czym odległość między krawędziami zewnętrznymi pierwszych i ostatnich otworów drzwiowych nie może przekroczyć 29 m. Szerokość tramwajów powinna mieścić się w przedziale 2,35-2,4 m. Pojemność określono na co najmniej 200 pasażerów (przy założeniu 0,20 m2 powierzchni na pasażera stojącego), w tym minimum 72 miejsc siedzących stałych o szerokości min. 420 mm. Ponadto liczba drzwi powinna wynosić siedem, w tym pięć dwustrumieniowych.

W obu rodzajach wagonów dopuszczone są siedzenia podwójne, przy zachowaniu przejścia o szerokości 650 mm. W rejonie wózków szerokość przejścia może być zwężona do 550 mm, a lokalnie do 420 mm na wysokości do 100 mm od poziomu podłogi. Udział niskiej podłogi określono na co najmniej 60% i 70% długości podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu w tramwaju odpowiednio krótkim i długim tramwaju. Wysokość podłogi w takiej strefie nie może przekraczać 350 mm w rejonie drzwi, 480 mm w rejonie wózków i 370 mm w pozostałych strefach. Część wysokopodłogowa powinna mieścić się w przedziale 480-600 mm, a różnica między niską a wysoką podłogą musi być jednostopniowa. Nie dopuszcza się przedzielenia części z niską podłogą częścią wysokopodłogową.

Wykonawca musi przedstawić minimum trzy propozycje projektu pudła wagonu i jego wykończenia, a także minimum pięć propozycji kolorystyki. Szkielet pudła powinien być spawany z profili i blach ze stali węglowej. Dopuszcza się, by niektóre elementy wykonane były z aluminium, przy czym nie mogą to być elementy nośne, poszycie zewnętrzne ścian bocznych oraz przód i tył wagonu. Każdy z członów wagonu musi być podparty na co najmniej jednym wózku. Wagon musi posiadać obrotowe wózki napędowe i toczne. Tramwaj powinien być wyposażony na jednej z osi pierwszego wózka w układ smarowania obrzeży obręczy kół poprzez rozpylanie środka smarnego w funkcji drogi i geometrii toru.

USB i wi-fi dla pasażerów

We wszystkich pojazdach wymagana jest jedna linia okien, z górną częścią przesuwną, blokowaną elektrycznie. Wszystkie drzwi – odskokowo-przesuwnych na zewnątrz – w miarę możliwości, powinny być umiejscowione w jednej płaszczyźnie ściany bocznej wagonu. Pierwsze drzwi dwustrumienione powinny być wyposażone w ręcznie odkładaną rampę.

Ponadto tramwaje powinny być wyposażone w system wentylacji mechanicznej, schładzania oraz agregaty grzewcze. W przypadku temperatur zewnętrznych w przedziale od -20 stopni do +10 stopni temperatura wewnątrz powinna wynosić nie mniej niż 10 stopni. W przypadku temperatur w zakresie od +10 stopni do +22 stopni temperatura wewnątrz nie może być niższa niż na zewnątrz. W zakresie temperatur zewnętrznych od 22 do 25 stopni ta w środku ma wynosić 22 stopnie, a powyżej 25 stopni – o trzy stopnie niższa niż zewnętrzna. Wyklucza się możliwość zastosowania nadmuchu schłodzonego powietrza pionowo w dół – od góry (od strony sufitu). Dla motorniczego przewidziano system grzewczo-klimatyzacyjny. Ponadto wyposażenie tramwaju to tzw. system oznaczania ważności biletów, informacji pasażerskiej, emisji reklam, monitoring.

Wagony powinny być wyposażone w instalację oraz gniazda USB 3.0 do zasilania mobilnych urządzeń elektronicznych w przedziale pasażerskim w liczbie czterech sztuk na człon. Wagony mają być wyposażone w modem 3G/LTE umożliwiający udostępnianie internetu mobilnego przez Wi-Fi w pojeździe bez konieczności podania loginu i hasła.

AKTUALIZACJA Z 7 SIERPNIA

Tramwaje Śląskie skorygowały opis przedmiotu zamówienia dla tramwajów jednoczłonowych. Zmniejszono wymagany minimalny udział niskiej podłogi z 30% do 20%.
Partner działu

Sultof

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Łódzka Gamma debiutuje na torach

Komunikacja

Łódzka Gamma debiutuje na torach

Witold Urbanowicz / Roman Czubiński 01 marca 2023

Szczecin z jedną ofertą na tramwaje-składaki

Komunikacja

Szczecin z jedną ofertą na tramwaje-składaki

Witold Urbanowicz 07 lutego 2023

Stadler dostarczył pierwszy Tramlink do Berna

Komunikacja

Stadler dostarczył pierwszy Tramlink do Berna

Witold Urbanowicz 03 lutego 2023

Zobacz również:

Bytom. Jak wygląda modernizacja linii na Stroszek?

Przestrzeń

Bytom. Jak wygląda modernizacja linii na Stroszek?

Jakub Rösler 03 marca 2023

Bytom. 38 dojedzie do Pl. Sikorskiego. Widać łuk torowy

Przestrzeń

Tramwaje Śląskie przygotują remont trasy do Czeladzi

Przestrzeń

Pozostałe z wątku:

Łódzka Gamma debiutuje na torach

Komunikacja

Łódzka Gamma debiutuje na torach

Witold Urbanowicz / Roman Czubiński 01 marca 2023

Szczecin z jedną ofertą na tramwaje-składaki

Komunikacja

Szczecin z jedną ofertą na tramwaje-składaki

Witold Urbanowicz 07 lutego 2023

Stadler dostarczył pierwszy Tramlink do Berna

Komunikacja

Stadler dostarczył pierwszy Tramlink do Berna

Witold Urbanowicz 03 lutego 2023

Zobacz również:

Bytom. Jak wygląda modernizacja linii na Stroszek?

Przestrzeń

Bytom. Jak wygląda modernizacja linii na Stroszek?

Jakub Rösler 03 marca 2023

Bytom. 38 dojedzie do Pl. Sikorskiego. Widać łuk torowy

Przestrzeń

Tramwaje Śląskie przygotują remont trasy do Czeladzi

Przestrzeń

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5