Partnerzy serwisu:
Przestrzeń

Łódź chce ubiegać się o dofinansowanie dla pięciu inwestycji tramwajowych [schematy]

Dalej Wstecz
Data publikacji:
20-04-2023
Ostatnia modyfikacja:
20-04-2023
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

PRZESTRZEŃ
Łódź chce ubiegać się o dofinansowanie dla pięciu inwestycji tramwajowych [schematy]
mat. ZIM Łódź
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi prowadzi przetarg na opracowanie programów funkcjonalno–użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla pięciu projektów dotyczących modernizacji sieci tramwajowej. Założono też nowe odcinki sieci – węzeł Łódź Koziny oraz możliwość budowy torowiska w ul. Cieszyńskiej.

Łódź przygotowuje się do ubiegania się o środki unijne z perspektywy 2021-27. Zamówienie jest podzielone na pięć części. Jeden wykonawca może składać zamówienia dla maksymalnie dwóch części. Wykonawcy będą musieli przygotować program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje stałej organizacji ruchu, ekspertyzy techniczne dot. weryfikacji stanu technicznego i przydatności istniejących obiektów inżynieryjnych do prowadzenia ruchu tramwajowego, dokumentację geotechniczną, inwentaryzację i projekt zieleni, materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie. Opracowania posłużą do ogłoszenia przetargów w formule projektuj i buduj oraz uzyskania dofinansowania unijnego.a

Pierwsza z nich dotyczy modernizacji trasy w ul. Rzgowskiej od Broniewskiego i Paderewskiego do pętli Kurczaki. W sumie to ok. 2 km torowiska. Torowisko zaplanowano w śladzie istniejącym – jako bezpodsypkowe, zielone. Pętla Kurczaki została zaprojektowana jako trójtorowa. Uwzględniona ma być możliwość przedłużenia linii do Instytutu CZMP np. poprzez zaprojektowanie rozjazdów i wykonanie podbudowy umożliwiającej przyszły montaż rozjazdów. Na odcinku rozpoczynającym się na południe od skrzyżowania z Chóralną i kończącym się na północ od Rentowej przewidziano wspólny pas autobusowo-tramwajowy. Założono modernizację skrzyżowania Rzgowskiej, Bankowej, Śląskiej i Mazurskiej ze zmniejszeniem tarczy skrzyżowania, modernizację pętli autobusowej Dworzec Łódź Chojny, a także dojścia z przystanków Rzgowska-Dachowa do dworca kolejowego.

mat. ZIM


Druga część dotyczy modernizacji torowisk w ul. Zielonej, Legionów, Srebrzyńskiej i Konstantynowskiej wraz z węzłem Łódź Koziny. Przewidziano kilka zadań. Pierwsze obejmie węzeł ulic Legionów, Kasprzaka, Włókniarzy i Zielonej wraz z odcinkami ulic Legionów od węzła do ul. Konstantynowskiej (wiadukt kolejowy), Konstantynowskiej od ul. Legionów (wiadukt kolejowy) do al. Unii Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem. Przedmiotem drugiego zadania będzie modernizacja ul. Zielonej od węzła do Żeromskiego, trzeciego – ul. Zielonej od Żeromskiego do Wólczańskiej, czwarte – Konstantynowskiej od al. Unii Lubelskiej do Krakowskiej wraz z pętlą Zdrowie, piąte – Legionów od Kasprzaka do Żeligowskiego, szóste – ul. Srebrzyńskiej od ul. Ogrodowej do al. Włókniarzy i siódme – budowa węzła Łódź Koziny.

Torowisko w Zielonej od Wólczańskiej do Żeligowskiego będzie wbudowane w jezdnię, przewidziano jednolitą nawierzchnię jezdni i chodników bez wygrodzeń. Na odcinku od Żeligowskiego do węzła z Legionów torowisko będzie wydzielone w pasie rozdziału. W kierunku zachodnim od skrzyżowania z ul. Więckowskiego a w kierunku wschodnim do skrzyżowania z al. 1 Maja przewidziano pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na pozostałym odcinku – zielone torowisko.

Torowisko w ul. Konstantynowskiej od al. Unii Lubelskiej do ul. Krakowskiej przewidziano jako torowisko bezpodsypkowe, zielone. W przypadku przystanku Zoo Orientarium (w kierunku zachodnim) założono budowę normatywnego peronu tramwajowego, zintegrowanego z przystankiem autobusowym. Z tego względu rozważona zostanie budowa splotu tramwajowego. Zaprojektowane ma być też bezpieczne przejście dla pieszych do Orientarium. W obrębie węzła na skrzyżowaniu ulic Zielonej, Legionów, Kasprzaka i al. Włókniarzy torowisko ma zostać wykonane w formie pasów autobusowo-tramwajowych. Założono dodatkowe wyłączenie pasa autobusowego w ul. Zielonej w kierunku północnym i buspas prowadzący do ul. Kasprzaka, gdzie zlokalizowany będzie przystanek autobusowy z wydzieloną wyspą przystankową. Zostanie przewidziana możliwość obukierunkowego skrętu tramwaju na skrzyżowaniu al. Włókniarzy i ul. Legionów/Zielonej w relacjach północ – wschód i południe – wschód. W ciągu Legionów i Konstantynowskiej od węzła do al. Unii Lubelskiej przewidziano pas autobusowo-tramwajowy w pasie dzielącym.

Torowisko w ul. Legionów od ul. Kasprzaka do ul. Żeligowskiego zostanie wykonane w wersji bezpodsypkowe, z zieloną zabudową. Torowisko w ul. Srebrzyńskiej przewidziano w śladzie istniejącym – jako bezpodypkowe, zielone. W obrębie pętli Koziny i skrzyżowania z al. Włókniarzy przewidziano włączenie projektowanego torowiska w ciągu Srebrzyńskiej w torowisko w al. Włókniarzy poprzez budowę łuków w relacji północ – wschód. Obecna pętla Koziny zniknie i zostanie zastąpiona wekslem do zawracania tramwajów dwukierunkowych. Nowa pętla tramwajowa zostanie zaprojektowanym przy powstającym podziemnym przystanku kolejowym Łódź Koziny.

pętla Łódź Koziny, mat. ZIM


skrzyżowanie al. Włókniarzy i Srebrzyńskiej, mat. ZIM
 

węzeł ulic Legionów, Kasprzaka, Włókniarzy i Zielonej, mat. ZIM


Trzecia część obejmuje modernizację sieci tramwajowej w ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej (bez pętli) do ul. Bielicowej wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec. W sumie to ok. 2,8 km torowiska. Przewidziano dwa zadania – pierwsze dotyczy remontu torowiska w Aleksandrowskiej, a drugie – budowy węzła Żabieniec w obrębie wiaduktu nad linią kolejową nr 15 i ul. Limanowskiego od wiaduktu do ul. Woronicza. Torowisko zostanie wytyczone w istniejącym śladzie – jako bezpodsypkowe, zielone. W ramach budowy węzła multimodalnego Łódź Żabieniec zaprojektowana zostanie para przystanków tramwajowych przylegających do wiaduktu nad linią kolejową nr 15 od strony wschodniej wraz z bezpośrednim powiązaniem tych przystanków z peronami stacji kolejowej Łódź Żabieniec. Przebudowana zostanie pętla tramwajowa Dworzec Łódź Żabieniec – z budową peronu dla wysiadających w obrębie pętli.

Węzeł Dw. Łódź Żabieniec, mat. ZIM


Część czwarta dotyczy modernizacji sieci tramwajowej w ul. Żeromskiego oraz al. Politechniki od ul. Kopernika do Ronda Lotników Lwowskich wraz z węzłem przesiadkowym w ul. Pabianickiej w sąsiedztwie ronda Lotników oraz budową odcinka linii tramwajowej w ul. Cieszyńskiej. W sumie ok. 3,3 km torowiska. Przewidziano trzy zadania. Pierwsze dotyczy modernizacji Żeromskiego, drugie al. Politechniki, a trzecie – budowy węzła rondo Lotników Lwowskich wraz z budową odcinka linii tramwajowej w Cieszyńskiej. Torowisko zostanie wytyczone w istniejącym śladzie – jako bezpodsypkowe, zielone. Zostanie przewidziana możliwość budowy dodatkowej pary przystanków Żeromskiego – Żwirki. Rozważona zostanie też zasadność budowy wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych Żeromskiego/Mickiewicza, Politechniki – Targi Łódzkie i Politechniki – Skrzywana z pasem autobusowo-tramwajowy. Zweryfikowana zostanie możliwość budowy odcinka torowiska w ul. Cieszyńskiej od al. Politechniki do ul. Pabianickiej w celu budowy zintegrowanego węzła w ciągu ul Pabianickiej na terenie pomiędzy ul. Sanocką, rondem Lotników Lwowskich a Szpitalem Kopernika. W przypadku rezygnacji z tego zadania zamawiający wymaga korekty układów przystanków w pobliżu Ronda Lotników Lwowskich.

mat. ZIM


Ostatnia część obejmuje modernizację sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej wraz z pętlą. W sumie ok. 3,3 km torowiska. Torowisko zostanie wytyczone w istniejącym śladzie – jako bezpodsypkowe, zielone. Kraniec Marysin Warszawska zostanie przebudowany na pętlę autobusowo-tramwajową lewoskrętną lub obukierunkową. W rejonie wiaduktu pod linią kolejową nr 16 rozważona zostanie budowa torowiska dwutorowego wraz z sygnalizacją zabezpieczającą przejazd tramwaju. Zaprojektowana i skosztorysowana zostanie budowa przejścia podziemnego pod nasypem linii kolejowej nr 16 po południowej stronie Warszawskiej.

kraniec Marysin Warszawska, mat. ZIM 


Termin składania ofert mija 15 maja. W każdej części o wyborze zdecydują cena (60%) oraz gwarancja (40%). Na realizację zamówień przeznaczono osiem miesięcy. Koncepcja projektowa powstanie w ciągu trzech miesięcy. W ciągu czterech miesięcy założono złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. PFU i studium wykonalności powstanie w ciągu sześciu miesięcy. Natomiast w ciągu ośmiu miesięcy od zawarcia umowy opracowane zostaną wnioski o dofinansowanie, założono też uzyskanie ostatecznych decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. 

Zamawiający z jednej strony zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w każdej części, przy czym minimalny zakres usług świadczonych przez wykonawcę będzie odpowiadać wartości 60% ryczałtowego wynagrodzenia. Z drugiej strony założono możliwość zlecania usług podobnych.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Łódź przymierza się do remontu torowiska na Aleksandrowskiej

Przestrzeń

Łódź z jedną ofertą na używane tramwaje

Przestrzeń

Łódź z jedną ofertą na używane tramwaje

Witold Urbanowicz 04 kwietnia 2023

Łódź z ofertami na studium tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki

Przestrzeń

Zobacz również:

Łódź przymierza się do remontu torowiska na Aleksandrowskiej

Przestrzeń

Łódź z jedną ofertą na używane tramwaje

Przestrzeń

Łódź z jedną ofertą na używane tramwaje

Witold Urbanowicz 04 kwietnia 2023

Łódź z ofertami na studium tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki

Przestrzeń

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5