Partnerzy serwisu:
Mobilność

Yunex: W jaki sposób Aimsun pomaga europejskim miastom w transformacji dążącej do zrównoważonego transportu?

Dalej Wstecz
Data publikacji:
17-04-2023
Ostatnia modyfikacja:
18-04-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
informacja prasowa Yunex Traffic

Podziel się ze znajomymi:

Symulacja przepływu ludzi, towarów lub pojazdów przez sieć transportową przy użyciu modeli matematycznych i obliczeniowych jest nie tylko trendem, ale również koniecznością dla wielu miast europejskich: modelowanie transportu jest cennym narzędziem dla miast chcących poprawić swoje systemy transportowe i uczynić je bardziej zrównoważonymi. Modelowanie transportowe jest procesem tworzenia modeli, które symulują i analizują systemy transportowe w tym przepływy ruchu, popyt na pasażerów, zachowania podróżnych i wydajność sieci: obejmuje wykorzystanie różnych technik, takich jak analiza statystyczna, symulacja, optymalizacja i analiza danych, w celu wygenerowania spostrzeżeń i prognoz.

Modelowanie transportowe odgrywa również kluczową rolę w rozwoju inteligentnych systemów transportowych (ITS), które wykorzystują zaawansowane technologie, pozyskujące dane z wielu źródeł, analizując je w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju sieci transportowych.

Modułowa platforma Aimsun łączy analitykę danych, uczenie maszynowe (ML) i sztuczną inteligencję (AI) z behawioralną, opartą na modelach symulacją ruchu, aby zapewnić wysoce konfigurowalną gamę rozwiązań, które obejmują różne przypadki wykorzystania dla miast, zarządów dróg i firm transportowych.

Przypadki wykorzystania obejmują: wgląd w dane historyczne, monitorowanie w czasie rzeczywistym, przewidywanie i ostrzeganie, analizy dostępności, planowanie mobilności, analizy operacyjne, zintegrowane zarządzanie korytarzami, zarządzanie mobilnością środowiskową, inteligentne miasta i cyfrowe bliźniaki:

· Aimsun wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania bardzo dużych zbiorów danych w wartościowe spostrzeżenia dotyczące mobilności, aby pomóc w identyfikacji trendów i powtarzających się problemów oraz wspierać decyzje dotyczące planowania transportu.

· Aimsun przetwarza dane w czasie rzeczywistym, aby prognozować przepływ ruchu w sieciach transportowych, ostrzegać o nagłych problemach i wspierać proaktywne decyzje.

· Aimsun zapewnia szybkie i funkcjonalne analizy mobilności przy wykorzystaniu pozyskanych danych i symulacji w czasie nierzeczywistym. Idealnie nadaje się do prostych badań wpływu zamknięcia dróg, budowy nowych dróg lub wydzielonych pasów autobusowych.

· Aimsun stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie modelowania mobilności, zapewniając niezbędny poziom szczegółowości prowadzenia analiz, poprzez integrację modeli transportowych o dowolnej klasie i skali (makro, mezo i mikroskopowych) w ramach jednego oprogramowania.

· Aimsun oferuje najbardziej kompletne rozwiązanie wsparcia decyzji i oceny strategii na rynku - klienci mogą płynnie i niezawodnie obsługiwać złożoną, dużą sieć transportową w każdych warunkach.

Unikalne połączenie sztucznej inteligencji i modeli behawioralnych pozwala rozwiązaniom firmy Aimsun radzić sobie zarówno z powtarzającymi się, jak i nieoczekiwanymi warunkami, zapewniając zainteresowanym stronom modułową platformę do przekształcania danych o mobilności, w dające się wykorzystać spostrzeżenia, a tym samym pomagając im podejmować najskuteczniejsze decyzje, nawet w złożonych sytuacjach.

Aimsun oferuje rozwiązanie do predykcyjnego zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, które wykorzystuje dane historyczne i dane na żywo pozyskiwane z wielu źródeł lub centrów zarządzania  w
celu monitorowania i przewidywania wydajności sieci w czasie rzeczywistym i trybie planowania strategicznego. Dzięki Aimsun zarządcy ruchu oraz konsultanci transportowi oszczędzają czas, pieniądze i wysiłek, oceniając warunki i działania operacyjne w czasie rzeczywistym przed podjęciem interwencji.

Możliwości wykorzystania oprogramowania Aimsun w różnych przypadkach:
· monitoring warunków ruchu w całej sieci alarmuje operatorów o anomaliach i incydentach,
· predykcja zmian w ruchu drogowym w horyzoncie najbliższych 60 minut,
· wsparcie decyzji w zakresie porównana i oceny (za pomocą rozbudowanych funkcji KPI) alternatywnych planów reakcji inteligentnego systemu zarządzania ruchem (SZR),
· planowanie na poziomie operacyjnym dla przyszłych zdarzeń, poprzez budowanie krótkoterminowych alternatyw scenariuszy symulacyjnych w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Aimsun zapewnia krótkoterminowe prognozy ruchu, realizowane w czasie rzeczywistym, zapewniając wsparcie decyzyjne dla operatorów i inżynierów ruchu w celu osiągnięcia optymalnej wydajności sieci transportowej. Aimsun dostarcza prognozy dotyczące warunków ruchu w sieci w ciągu 3-6 minut obejmując horyzont następnej godziny. Szybkość działania i precyzja pozwalają centrom zarządzania ruchem na aktywne wykorzystanie prognoz ruchu w celu zapobiegania pojawiającym się problemom i zatorom przed ich wystąpieniem.

W trakcie planowania operacyjnego najbliższe zdarzenia krótkoterminowe są oceniane w celu opracowania najlepszych reakcji i wyników, pozwalając wyeliminować potencjalne zaburzenia w sieci. Polityka transportowa oparta o planowanie operacyjne, dostarcza danych dotyczących wydajności za pomocą wymiernych wskaźników, które pozwalają na obiektywną ocenę rozwiązań poprzez wszystkich interesariuszy.

Aimsun stale aktualizuje i ulepsza rozwiązania biorąc pod uwagę wymagania użytkowników oraz zmieniający się charakter technologii i badań branżowych. Jesteśmy bardzo aktywni w projektach badawczych i mamy specjalny dział, który współpracuje z międzynarodowymi uniwersytetami i pracownikami naukowymi, aby rozwijać najnowsze pomysły, spostrzeżenia, problemy i badania w obrębie modelowania transportowego.

· Żadne inne rozwiązanie nie łączy technik AI z symulacją w czasie rzeczywistym. To wyjątkowe połączenie zapewnia najwyższą dokładność zarówno w przypadku  zdarzeń powtarzających się jak i jednorazowych incydentów wynikłych nagle. Aimsun jednocześnie może porównać i poddać ocenie wiele planów reagowania.

· Żaden inny program symulacyjny nie posiada zintegrowanej architektury wykorzystującej symulacje mezoskopowe, mikroskopowe lub hybrydowe mezo-mikro modeli ruchu w ramach jednej platformy oprogramowania. Wspólna architektura jest podstawą wszystkich rozwiązań firmy Aimsun, w tym narzędzia do modelowania transportu, które umożliwia inżynierom i analitykom przeprowadzanie planowania operacyjnego.

· Żaden inny program symulacyjny umożliwiający kompleksowe modelowanie w skali całego miasta, nie zawiera tak szczegółowej reprezentacji geometrii, tak selektywnej reprezentacji urządzeń sterujących ruchem, a także wiernego odwzorowania poszczególnych uczestników ruchu: pojazdów indywidualnych, komunikacji zbiorowej, pieszych, użytkowników urządzeń mikromobilnych oraz pasażerów transportu publicznego.

· Żadne inne narzędzie nie emuluje tak wielu rodzajów działań związanych z zarządzaniem ruchem: zamykanie pasów ruchu, zamykanie zakrętów, zmiany prędkości, wymuszanie skrętów, zmiany celu podróży, wymuszanie przeliczania trasy, zmiany planów sygnalizacji świetlnej, dezaktywacja zarezerwowanych pasów ruchu, czy też organizacja park & ride i wiele innych.

· Żadne inne narzędzie do symulacji w czasie rzeczywistym nie łączy się z emulatorami adaptacyjnych systemów sterowania sygnalizacją, w tym SCATS i SCOOT. Interfejs Aimsun jest certyfikowany przez Transport for New South Wales do pracy z SCATSim i SCATS ITS Data Port.

· Wyniki wydajności narzędzia Aimsun zapewniają wiodącą pozycję w branży: przeprowadzenie godzinnej mikrosymulacji 700-kilometrowej sieci wokół korytarza Interstate 15 w San Diego zajmuje tylko pięć minut. W przypadku symulacji mezoskopowych jest to jeszcze szybsze: w Grand Lyon we Francji uruchomienie mezoskopowej symulacji sieci o długości 1400 km na najbliższą godzinę, zajmuje zaledwie trzy minuty.

· Żaden inny program nie integruje się tak spójnie z istniejącą infrastrukturą zarządzania ruchem, ani nie zapewnia konfigurowalnych miar efektywności, które są zgodne z polityką i strategią zarządzania ruchem. Dzięki zintegrowanej architekturze, wskaźniki można dostosować do wymogów raportowania wydajności poszczególnych pojazdów, pasów ruchu, połączeń lub korytarzy.

· Żadne inne rozwiązanie nie zawiera modułu ciągłego doskonalenia, który porównuje wydajność prognozy z pomiarami w terenie, otrzymanymi po upływie okresu przewidywania. Wywołuje to alerty w celu automatycznego przetrenowania narzędzia za pomocą procesów opartych na sztucznej inteligencji.

· Żadne inne narzędzie nie posiada wbudowanej interoperacyjności pomiędzy funkcjami przewidywania sieci i planowania operacyjnego. Zapewnia to spójność w planowaniu i operacjach na sieci, co daje kompleksowe możliwości planowania ważnych i złożonych zdarzeń, odporności sieci na warunki pogodowe, sytuacyjnego planowania operacyjnego, robót drogowych i programów utrzymania.

· Aimsun umożliwia zarówno symulację na miejscu, jak i w chmurze. Rozwiązania firmy Aimsun można wdrożyć jako prywatny serwer w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli lub jako wdrożenie oparte na chmurze w celu zapewnienia elastyczności i możliwości rozbudowy.

Rozwiązania firmy Aimsun są opracowywane, wprowadzane na rynek i wspierane przez zespół ponad 115 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w biurach w Barcelonie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Singapurze i Sydney. Jako część grupy Yunex Traffic (dawniej dział ITS firmy Siemens Mobility), firma Aimsun nadal korzysta z ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, algorytmów, inżynierii, zarządzaniu
transportem, wiedzy operacyjnej w zakresie aplikacji mobilnych i zarządzania projektami. Zespół pracuje niestrudzenie, aby rozwiązania firmy Aimsun były inteligentne, elastyczne i zdolne do obsługi nowych technologii w stale zmieniającej się dziedzinie mobilności.
Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

„Zielona fala” dla pojazdów uprzywilejowanych

Mobilność

„Zielona fala” dla pojazdów uprzywilejowanych

informacja prasowa Yunex Traffic 13 czerwca 2023

Yunex Traffic zaprasza na XI Kongres Infrastruktury Polskiej

Przestrzeń

Yunex Traffic zaprasza na XI Kongres Infrastruktury Polskiej

informacja prasowa Yunex Traffic 13 czerwca 2023

Yunex Traffic: Totem rowerowy – innowacyjne rozwiązanie dla cyklistów

Mobilność

Yunex Traffic: Totem rowerowy – innowacyjne rozwiązanie dla cyklistów

informacja prasowa Yunex Traffic 05 czerwca 2023

Yunex podsumowuje Kongres Transportu Publicznego

Mobilność

Yunex podsumowuje Kongres Transportu Publicznego

informacja prasowa Yunex Traffic 18 maja 2023

Yunex Traffic: Jesteśmy w TOP6 rynków ITS na świecie

Mobilność

Zobacz również:

„Zielona fala” dla pojazdów uprzywilejowanych

Mobilność

„Zielona fala” dla pojazdów uprzywilejowanych

informacja prasowa Yunex Traffic 13 czerwca 2023

Yunex Traffic zaprasza na XI Kongres Infrastruktury Polskiej

Przestrzeń

Yunex Traffic zaprasza na XI Kongres Infrastruktury Polskiej

informacja prasowa Yunex Traffic 13 czerwca 2023

Yunex Traffic: Totem rowerowy – innowacyjne rozwiązanie dla cyklistów

Mobilność

Yunex Traffic: Totem rowerowy – innowacyjne rozwiązanie dla cyklistów

informacja prasowa Yunex Traffic 05 czerwca 2023

Yunex podsumowuje Kongres Transportu Publicznego

Mobilność

Yunex podsumowuje Kongres Transportu Publicznego

informacja prasowa Yunex Traffic 18 maja 2023

Yunex Traffic: Jesteśmy w TOP6 rynków ITS na świecie

Mobilność

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5