Partnerzy serwisu:
Przestrzeń

Płock inwestuje w komunikację – wiosną rusza modernizacja dworca PKP

Dalej Wstecz
Autor:

Michał Lange

Data publikacji:
2014-02-10 13:25
Tagi:
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Płock inwestuje w komunikację – wiosną rusza modernizacja dworca PKP
mat. inwestora
W miniony piątek (7.01) w ramach realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy Jessica uroczyście zawarta została umowa pożyczki na remont płockiego dworca kolejowo-autobusowego. Nisko oprocentowana pożyczka w wysokości 10 mln złotych pozwoli na oczekiwaną od dawna rewitalizację budynku, którego wygląd i stan techniczny stanowiły dla miasta ponurą antyreklamę. Jednakże to nie jedyna inwestycja infrastrukturalna w Płocku, gdzie od blisko dwóch lat intensywnie rozwijany jest system transportu publicznego.

Jak wygrana potyczka z PKP otworzyła drogę do zmian?

Płocki dworzec kolejowy doczeka się rewitalizacji po długich latach niekończących się narzekań mieszkańców i pasażerów skazanych na korzystanie z niszczejącego obiektu. Przeprowadzenie inwestycji stało się realne dopiero po przejęciu budynku przez miasto, co nastąpiło niewiele ponad rok temu. Wcześniej, przez blisko 7 lat, trwały nieprzynoszące rezultatu rozmowy z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, które same nie paliły się do wyłożenia środków finansowych na kosztowny remont. Z drugiej strony PKP nie były też zbyt chętne do oddania za darmo budynku dworca w ręce miasta. Kolejowy zarządca długo stawiał sprawę jasno: przejęcie uciążliwego dobra przez samorząd byłoby im jak najbardziej na rękę, jednak oferowano trzy następujące warianty – miasto może przejąć dworzec albo w wieloletnią lub wieczystą dzierżawę, albo właściciel może przekazać samorządowi obiekt w zamian za spłatę zaległości podatkowych, w grę wchodzi również sprzedaż.

Dopiero po rozmowach prowadzonych w 2012 roku przez płockich urzędników z ówczesnym ministrem transportu Sławomirem Nowakiem oraz z PKP doszło do porozumienia. W rezultacie 23 listopada 2012 r. został podpisany akt notarialny między Gminą – Miastem Płock a PKP. Tym sposobem lokalnym samorządowcom udało się po kilku latach starań doprowadzić do nieodpłatnego przekazania dworca kolejowego przez PKP. Jak podkreślił wówczas prezydent Płocka Andrzej Nowakowski stało się to możliwe również dzięki poparciu ze strony „wiceministra Andrzeja Massela, który patronował naszym działaniom i włączył zielone światło dla inicjatywy”.

Gdy miastu udało się przejąć budynek dworca należało już tylko dopełnić niezbędnych formalności, by pozyskać źródło finansowania tej niezwykle ważnej, a zarazem kosztownej inwestycji. Dzięki sprawnym i zdecydowanym działaniom w niewiele ponad rok udało się ten cel zrealizować. W efekcie podpisanie 7 lutego br. umowy pożyczki uwieńczyło wieloletnią batalię lokalnych samorządowców, rozpoczynając nowy rozdział w historii płockiego dworca. Dokument w gmachu Urzędu Miejskiego w Płocku uroczyście podpisali: wiceprezes BGK Jarosław Bełdowski oraz prezes Ryneksu Radosław Bednarski i jego zastępca Zbigniew Bednarski.

Z pomocą przyszła też Jessica

Rewitalizacja płockiego dworca PKP nie byłaby bowiem możliwa na chwilę obecną gdyby nie środki finansowe otrzymane od BGK w ramach unijnej inicjatywy Jessica (czyli: „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich”), będącej wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Ich finansowanie odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane. W ramach tej formuły BGK pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim.

We wszystkich regionach, w których BGK wdraża inicjatywę Jessica udzielono dotychczas wsparcia w wysokości prawie 533 mln zł na finansowanie 52 projektów miejskich. Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA projekty przeznaczone do sfinansowania w tej formie muszą łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).

Należąca do miasta spółka Rynex będzie spłacać, zaciągnięte w piątek, 10 mln zł przez następne 19 lat. Pożyczka została udzielona na preferencyjnych warunkach - jej roczne oprocentowanie to tylko 1,15 proc. Według mazowieckiego urzędu marszałkowskiego to już dwunasta inwestycja w tym województwie, która została zakwalifikowana przez BGK do wsparcia w takiej formie. Środki na realizację inicjatywy Jessica zostały decyzją zarządu woj. mazowieckiego przekazane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13.

Zrewitalizowany dworzec jeszcze w tym roku?


Dopiero po przetargu, który ma zostać rozpisany jeszcze w tym miesiącu, będzie wiadomo, ile dokładnie kosztować będzie odmienienie dworca, jednak zakłada się, że całościowo będzie to ok. 15 mln zł. Zaś jak informował w piątek mazowiecki Urząd Marszałkowski ze środków otrzymanych od BGK prawie 7,7 mln zł dofinansuje przebudowę obiektu, a pozostałe 2,3 mln zł zostaną przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynku. Na miejscu obecnie funkcjonującego obiektu, który powstał w latach 60. XX wieku, ma stanąć nie tylko nowoczesny dworzec kolejowy i autobusowy, ale również hotel, punkty usługowe oraz parkingi.

Inwestycja według wstępnych planów ma potrwać do końca tego roku, a wykona ją miejska spółka Rynex, która już w sierpniu ubiegłego roku miała gotową koncepcję architektoniczną budynku, a także przestrzeni wokół niego. Spośród czterech propozycji wybrano projekt firmy Archi-dea z Łodzi. Zrewitalizowany budynek dworca ma być dość futurystyczny, bowiem niemal cały zielony. Gruntownie zmieni się też jego otoczenie; powstanie między innymi kilkanaście zadaszonych stanowisk dla autobusów.

Zdaniem prezesa Rynexu Radosława Bednarskiego prace budowlane powinny ruszyć na wiosnę (jeśli pozwolą warunki atmosferyczne możliwe że już w marcu). Na czas robót spółka chce zorganizować w pobliżu istniejącego dworca PKP tymczasowy dworzec kontenerowy. Rynex planuje poprowadzić przedsięwzięcie w taki sposób, by skomercjalizować znaczny fragment powierzchni dworca i uzyskane z tego tytułu zyski przeznaczyć na jego utrzymanie, a także spłatę zaciągniętego kredytu.

Zintegrowana, sprawna komunikacja miejska jako niezbędne uzupełnienie


Już sama misja Płocka („Stołeczny Książęcy Płock – miastem zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanym na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnym dla gości i inwestorów”) nie pozostawia wątpliwości co do potrzeby dalszej poprawy standardów także w ramach miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Należy zauważyć, iż pozytywna zmiana dokonuje się tutaj w tym sektorze już od kilku lat. Stało się to możliwe m.in. dzięki opiewającemu na kwotę blisko 10 mln zł dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanemu w roku 2012 na realizację projektu pn. „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.”.

Co więcej, jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, „w ciągu ostatniego roku komunikacja miejska w Płocku udoskonaliła sposób przewożenia pasażerów. Zmieniły się trasy, godziny i częstotliwość kursowania autobusów.” Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku przeprowadzone zostały dalsze zmiany w zakresie przebiegu tras i liczby połączeń jeszcze kilku linii; powstały też nowe przystanki. Co warte podkreślenia, zakres owych zmian był wynikiem uwag bezpośrednio płynących od mieszkańców, a także ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców przez Komunikację Miejską Płock i pracowników biura Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.

Odkąd zdecydowano o przeprowadzeniu rewitalizacji dworca PKP w Płocku coraz głośniej mówi się ponadto o stworzeniu w jego sąsiedztwie węzła integracyjnego z prawdziwego zdarzenia, aby umożliwić sprawne przesiadanie się pasażerom, korzystającym zarówno z usług przewoźników kolejowych, a także miejskich, bądź podmiejskich linii autobusowych. Dlatego też w projekcie Planu transportowego dla miasta Płocka na lata 2014-2023 w ramach planowanych inwestycji infrastrukturalnych na rok bieżący przewidywana jest się m.in. kompleksowa przebudowa rejonu dworca kolejowego.

Ponadto jak czytamy w rozdziale 10 (poświęconym kierunkom rozwoju transportu publicznego) jednym z kluczowych zadań będzie w najbliższych latach stopniowa integracja płockiej komunikacji miejskiej w ramach całego systemu transportu publicznego (obejmującego również przewozy kolejowe) na obszarze miasta i okolicznych gmin. Wyraźnie przy tym podkreślono, iż „tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy regionalnym transportem kolejowym, lokalnym i regionalnym transportem autobusowym oraz komunikacją miejską, stanowi szansę rozwoju wszystkich systemów transportu publicznego”.

Z dworca w Płocku na lotnisko w Modlinie?

Podczas piątkowej konferencji prasowej towarzyszącej uroczystemu podpisaniu umowy Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreślił, jak ważne dla przyszłości miasta jest to, iż za kilka lat dworzec kolejowy przy ul. Dworcowej może być obiektem, który znajdować się będzie nie tylko na trasie kolejowej między Kutnem, a Sierpcem, ale także na nowo-planowanej linii, prowadzącej z Płocka w kierunku Modlina i Warszawy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że linia kolejowa Modlin-Płock znalazła się w Strategii Rozwoju Transportu – strategicznym dokumencie, wyznaczającym priorytety inwestycyjne kraju do 2020 roku, obecnie znajdującym się w fazie konsultacji społecznych. Wyraźnie wzrosły zatem szanse na realizację tego przedsięwzięcia – czy to w oparciu o środki krajowe, czy też unijne.

„Dziękuję za uchwałę płockiej Rady Miasta popierającą budowę połączenia do Modlina. Ten port lotniczy rozwija się bardzo dynamicznie. W grudniu obsłużył 100 tys. pasażerów, co pozwala prognozować, że w tym roku skorzysta z niego 1,5 mln osób. Jednocześnie rozwija się strefa gospodarcza wokół niego” – mówił podczas konferencji prasowej Adam Struzik.

Marszałek Mazowsza przyznał również, iż „budowa linii kolejowej do Modlina to olbrzymi koszt 1,6 mld zł., jednak władze województwa intensywnie szukają środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Determinacji nam w tym nie zabraknie” – zapewnił pod koniec spotkania obecnych.

Reasumując, rewitalizacja dworca kolejowego w Płocku to niezwykła szansa na zbudowanie pozytywnego wizerunku wokół tego przeszło 120-tysięcznego miasta, położonego w odległości zaledwie 100 km od stolicy. Nowy rozdział w historii, należącego obecnie do miasta budynku dworcowego, może również stanowić punkt zwrotny dla tutejszego systemu miejskiej komunikacji zbiorowej. Dalsze inwestycje infrastrukturalne, na czele z budową linii kolejowej do lotniska w podwarszawskim Modlinie, umożliwią miastu dynamiczny rozwój, a także istotnie poprawią dostępność komunikacyjną. Wdrażanie kolejnych rozwiązań w zakresie integracji różnych gałęzi transportu na terenie Płocka i okolicznych gmin przyczyni się zaś do wzrostu konkurencyjności transportu publicznego względem komunikacji indywidualnej, prowadząc miasto i cały region po ścieżce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podziel się z innymi:


facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz również
Co z zakopiańskim dworcem? Galimatias prawny i brak kompromisu

Przestrzeń

Co z zakopiańskim dworcem? Galimatias prawny i brak kompromisu

Dominik Lebda 06 sierpnia 2014

Częstochowa: kilkadziesiąt nowych autobusów, węzły przesiadkowe…

Prawo & Finanse

Częstochowa: kilkadziesiąt nowych autobusów, węzły przesiadkowe…

Paweł Rydzyński 09 lipca 2014

 

 

 

 

 

 

Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.


współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5