Partnerzy serwisu:

Zielony Transport Publiczny: Samorządy mierzą wysoko

Roman Czubiński 10.02.2021

Zielony Transport Publiczny: Samorządy mierzą wysoko
Zdjęcie ilustracyjnefot. Solaris
302 autobusy elektryczne, 122 wodorowe i 7 trolejbusów – to liczba pojazdów, które zamierzają kupić polskie samorządy dzięki programowi „Zielony Transport Publiczny”. Zainteresowanie potencjalnych odbiorców nowymi autobusami elektrycznymi oraz wodorowymi jest ogromne – wynika z danych Ministerstwa Klimatu. Wnioskujący ubiegają się też o środki na budowę stacji ładowania i na szkolenia personelu.
Z informacji, które otrzymaliśmy w Wydziale Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wynika, że w zakończonym już naborze wnioski złożyły 34 podmioty. Są wśród nich zarówno jednostki samorządu terytorialnego (różnej wielkości), jak i (na ogół należące do nich) spółki komunikacyjne. 11 z nich zdecydowało się złożyć zarówno wnioski o dotacje, jak i o pożyczki. Pozostałe ubiegają się tylko o bezzwrotne dofinansowanie. Łączna liczba wniosków wynosi więc 45.

Łączna kwota, którą zamierzają pozyskać wszyscy wnioskujący, to 1 691 981 759 zł. Zdecydowaną większość z tej kwoty stanowią dotacje (1 157 828 634 zł). Wartość pożyczek, o które zabiegają wnioskujący, wynosi razem 80 897 571 zł.

Gdyby udało się zrealizować wszystkie opisane we wnioskach inwestycje, w Polsce przybyłyby 302 autobusy elektryczne i 7 trolejbusów. Nikt nie wnioskował o rozbudowę trolejbusowej sieci trakcyjnej, choć możliwość taką przewidziano w programie. Wnioskujący zamierzają wybudować łącznie 176 nowych stacji ładowania autobusów elektrycznych.

Na zabiegi o dofinansowanie inwestycji w tabor wodorowy zdecydowało się 4 aplikujących. Były to: MPK Poznań, MPK Włocławek, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Miasto Chełm. Łącznie chcą oni zamówić 122 autobusy wodorowe. Zaskoczenie mogą budzić deklaracje wybudowania tylko dwóch stacji tankowania wodoru – dziś takich obiektów nie ma w Polsce w ogóle. Pozostali beneficjenci zamierzają zapewne rozwiązać problem tankowania hydrobusów na własną rękę.

Ważną częścią zamierzeń jest też przeszkolenie blisko tysiąca pracowników zakładów komunikacyjnych z zakresu obsługi nowych pojazdów. Szkolenia takie mają objąć 989 kierowców i mechaników. Nie wszyscy jednak przewidzieli dofinansowanie ich ze środków pozyskanych dzięki programowi ZTP.

Jak już informowaliśmy, w rozpoczętym 4 stycznia pierwszym naborze programu „Zielony Transport Publiczny” do rozdysponowania było 1,1 mld zł dotacji. Poziom dofinansowania ma wynosić 80% kosztów kwalifikowanych przy zakupie elektrobusów i trolejbusów oraz 90% dla autobusów wodorowych. Początkowo przewidziano łącznie trzy nabory dla programu, jednak kwotę alokacji wyczerpano już w pierwszym. – W związku z trwającą obecnie oceną, liczba wniosków, które otrzymają dofinansowanie, wartość oraz zakres rzeczowy wniosków mogą ulec zmianie – zastrzegło ministerstwo.

Wysłaliśmy pytania do samorządów, które zdecydowały się aplikować o dotacje. Interesuje nas formuła pozyskania nowych pojazdów (zakup lub leasing), ich parametry (rodzaj napędu, pojemność, konfiguracja), trasy, na jakich jest planowana ich eksploatacja, oraz sposób, w jaki inwestycja – o ile dojdzie do skutku – wpisze się w szersze plany rozwoju komunikacji w mieście. Będziemy sukcesywnie publikować kolejne odpowiedzi.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Autobusy elektryczne
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony