Partnerzy serwisu:

Zgierz zleca ekspertyzę stanu mostu tramwajowego

Kasper Fiszer 19.07.2019

Zgierz zleca ekspertyzę stanu mostu tramwajowego
Tramwaj na linii Zgierz – Łódźfot. Kasper Fiszer
Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych wykona dla zgierskiego samorządu analizę stanu technicznego mostu na Wrzącej i zaproponuje rozwiązania projektowe mające wyznaczyć zakres modernizacji obiektu. Zamówienie zostało udzielone w wyniku kolejnego postępowania przygotowującego miasto do kompleksowego remontu pierwszego odcinka linii tramwajowej do pl. Kilińskiego.
W ostatnim czasie Zgierz intensyfikuje swoje działania zmierzające do wznowienia ruchu tramwajowego na nieczynnej od lutego 2018 r. trasie z Łodzi do pętli przy pl. Kilińskiego. To krótsza z północnych odnóg sieci tramwaju podmiejskiego – dłuższa biegnie przez teren gminy wiejskiej Zgierz, gminy wiejskiej Ozorków do Ozorkowa i również jest zamknięta dla ruchu. Mają one krótki odcinek wspólny – od krańca Helenówek na granicy Łodzi i Zgierza do węzła rozjazdowego Kurak.

Priorytety to łatwość wykonania prac i czas niezbędny do ich przeprowadzenia

Właśnie na tym odcinku – niedaleko za pętlą Helenówek – znajduje się most na Wrzącej. Ma on być remontowany razem z całą infrastrukturą tramwajową podczas modernizacji wspólnego fragmentu linii zgierskiej i ozorkowskiej, na który samorząd Zgierza pozyskał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Kolejnym po przetargu na realizację rowerowej części projektu związanym z tą inwestycją zamówieniem jest zlecenie analizy technicznej mostu wraz z przedstawieniem wariantów rozwiązań projektowych. Zamówienie ogłosiły Miejskie Usługi Komunikacyjne – zgierski organ odpowiedzialny za transport publiczny.

Opracowanie ma składać się z kilku części. Pierwsza to opis stanu technicznego istniejącego obiektu, w tym określenie technologii zastosowanych w czasie jego budowy i sposobu połączenia z sąsiednim mostem drogowym, a także określenie nośności mostu. Druga ma zawierać opis niezbędnych prac w dwóch wariantach: remontu obiektu i jego przebudowy, przy czym zamawiający zastrzegł, że należy wziąć pod uwagę planowaną modernizację trasy do standardu wymaganego do prowadzenia ruchu pojazdów niskopodłogowych. Część trzecia to kosztorys prac, a czwarta – książka obiektu. „Opracowanie powinno zawierać wnioski dotyczące rekomendowanego rozwiązania. Zamawiający oczekuje wskazania łatwiejszego i szybszego do wykonania” – czytamy w dokumentacji postępowania.

Zlecenie dla PZiTB. Ekspertyza będzie gotowa we wrześniu

Zamówienie zostało ogłoszone w trybie zaproszenia do składania ofert, a postępowanie znalazło już swoje rozstrzygnięcie. Wybrano ofertę, którą złożył Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych – oddział w Łodzi. Jedynym kryterium wyboru oferenta była cena. Organizacja ma na przygotowanie ekspertyzy czas do 16 września tego roku.

W związku z tym, że postępowanie nie miało charakteru przetargu nieograniczonego, nie poznaliśmy wartości wszystkich przedstawionych ofert. – Na ogłoszenie dotyczące sporządzenia analizy technicznej mostu tramwajowego odpowiedziały dwie firmy – powiedziała nam jedynie Anna Warda-Walczyk z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony