Partnerzy serwisu:

Wrocław zmienia warunki przetargu na tramwaje. Protestuje Bozankaya

Witold Urbanowicz 17.03.2020

Wrocław zmienia warunki przetargu na tramwaje. Protestuje Bozankaya
fot. Bozankaya
Po wcześniejszych odwołaniach Modertrasnu MPK Wrocław dokonał korekty warunków udziału w przetargu na dostawy do 46 tramwajów. Startować mogą firmy, które dostarczyły przynajmniej jeden tramwaj, który został homologowany w krajach Unii, krajach-stronach porozumienia o zamówieniach rządowych bądź, z którymi Unia Europejska ma zawarte umowy o równym traktowaniu. Co prawda w wyniku tej zmiany Modertrans wycofał swoje odwołanie, to teraz protestuje turecka Bozankaya, gdyż nowe warunki uniemożliwiają jej start w postępowaniu. Sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza.
We Wrocławiu trwa przetarg na zakup 25 nowych, całkowicie niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów z opcją na kolejne 21 pojazdów. Zamawiający wymaga co najmniej trzyczłonowych tramwajów o długości do 32 m. Pojazdy mają być w pełni niskopodłogowe. Więcej o wymaganiach piszemy tutaj. Termin składania ofert mija pod koniec kwietnia.

Według ostatniej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowały dostawy co najmniej 20 fabrycznie nowych elektrycznych pojazdów szynowych – rozumianych jako „pojazdy poruszające się wyłącznie po szynach z własnym napędem elektrycznym i bez własnego źródła energii (energia elektryczna pobierana jest z sieci trakcyjnej i zamieniana jest w silnikach elektrycznych na pracę mechaniczną)” – w tym min. pięciu tramwajów. W kategorii pojazdów szynowych mieściły się także pociągi metra, elektryczne zespoły trakcyjne i elektryczne lokomotywy. Natomiast jako tramwaj definiowano „pasażerski pojazd drogowy o miejscach siedzących dla więcej niż dziewięciu osób (łącznie z motorniczym), podłączony do przewodów elektrycznych, poruszający się po szynach”. Przy czym warunek trzech lat zostanie spełniony, jeśli w tym okresie zostanie dostarczony choć jeden pojazd z kontaktu na 20 pojazdów.

Wrocław znów zmienia warunki

Jak pisaliśmy, od warunków tych odwołał się Modertrans. Firma wskazywała, że są one liberalne – dopuszczają one zbyt duże grono podmiotów. Także takich, które nie mają odpowiedniego doświadczenia w produkcji tramwajów. Polski producent domagał się, by pierwsze doświadczenie ograniczyć do pięciu tramwajów z jednoczesnym dodatkowym warunkiem – co najmniej jeden z nich powinien był uzyskać „dopuszczenie do ruchu (homologację) w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej”.

Po tym odwołaniu MPK Wrocław 4 marca dokonało zmiany warunków udziału. Teraz startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowały należycie dostawę co najmniej pięciu „fabrycznie nowych elektrycznych tramwajów zdefiniowanych (…) jako pasażerski pojazd drogowy o miejscach siedzących dla więcej niż dziewięciu osób (łącznie z motorniczym), podłączony do przewodów elektrycznych, poruszający się po szynach, z których minimum jeden uzyskał dopuszczenie do ruchu (homologację) w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie-stronie Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub państwie-stronie innej umowy międzynarodowej w tym zakresie, których stroną jest Unia Europejska” (nadal jednak warunek ostatnich trzech lat będzie spełniony, jeśli w tym okresie zostanie dostarczony jeden pojazd z zamówienia na pięć sztuk). To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Modertransu, w wyniku czego 10 marca firma wycofała swoje odwołanie.

Homologacja o niczym nie świadczy

Taka zmiana nie podoba się z kolei firmie Bozankaya, która jest zainteresowana udziałem w przetargu. Turecki producent skierował odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w którym wskazuje, że tak sformułowane warunki utrudniają dostęp do zamówienia i naruszają zasadę konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto są nieadekwatne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Jak argumentuje Bozankaya, „zamawiający wymaga przedstawienia homologacji tramwaju dopiero na etapie realizacji umowy, ponieważ homologacja dotyczy konkretnego pojazdu/ grupy pojazdów – tramwaj jest pojazdem szytym na miarę zgodnie z wymogami każdego zamawiającego”. W związku z tym fakt uzyskania homologacji w jednym z krajów UE bądź będącymi stronami porozumienia ws. zamówień rządowych (GPA) nie daje żadnej gwarancji należytego wykonania zamówienia.

Turecki producent podkreśla, że w krajach tych nie ma wspólnych przepisów dot. homologacji tramwajów, a uzyskanie homologacji w jednym z tych państw nie zwalnia z obowiązku uzyskania homologacji w Polsce. Ponadto Bozankaya wskazuje, że taki wymóg w sposób całkowicie nieuzasadniony uniemożliwia posłużenie się doświadczeniem „w zakresie dostaw zrealizowanych przez doświadczonych producentów, których siedziba jest w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie-stronie GPA, lub państwie-stronie innej umowy międzynarodowej (…) w stosunku do dostaw zrealizowanych w innych państwach, w których niewątpliwie stosowane są równoważne standardy i normy przy dopuszczaniu tramwajów do eksploatacji”. Innymi słowy, taki warunek oznacza różne traktowanie producentów mających siedzibę np. w UE( bądź państwach GPA), spośród których jeden dostarczył pojazd na teren UE, a inny – wyłącznie poza teren UE (GPA).

Bozankaya wnioskuje więc o usunięcie warunku dopuszczenia tramwaju do ruchu na określonym obszarze. Zdaniem producenta wystarczy doświadczenie w zakresie dostaw pięciu tramwajów, z których minimum jeden „został dopuszczony do eksploatacji z pasażerami”.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Rynek tramwajowy
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony