Partnerzy serwisu:

Wrocław: Rusza nowy konkurs na zajezdnię tramwajową na Nowych Żernikach

Witold Urbanowicz 18.10.2019

Wrocław: Rusza nowy konkurs na zajezdnię tramwajową na Nowych Żernikach
fot. Barbara Maliszewska, lic. CC BY-SA 3.0 Wikimedia commons
Wrocławskie Inwestycje, wspólnie z SARP-em, ogłosiły nowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowej zajezdni w rejonie ul. Szczecińskiej i al. Architektów. Wraz z zajezdnią powstać ma nowy odcinek torowiska wzdłuż al. Architektów, który będzie zapewniać obsługę osiedla Nowe Żerniki.
Przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego jest opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Konkursem objęte jest teren ok. 16 ha (wliczając pętlę tramwajową – 20 ha). Obiekt ma być przystosowany do obsługi 150 tramwajów (z rezerwą na rozbudowę do obsługi 200 pojazdów).

Zajezdnia będzie zlokalizowana w zachodniej części miasta w sąsiedztwie alei Architektów, na południe od wzorcowego osiedla Nowe Żerniki, w rejonie ul. Szczecińskiej i jej przecięcia z linią kolejową nr 275 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Łączna powierzchnia obszaru objętego konkursem wynosi około 16 ha (z pętlą tramwajową około 20 ha). Nowa zajezdnia powstanie z myślą o obsłudze nowych tras w związku z brakiem możliwości rozbudowy istniejących zajezdni, na terenie których znajdują się zabytkowe obiekty.

Nowa zajezdnia będzie mieścić zakłady eksploatacji i naprawy tramwajów. Planowany zakres prac obejmuje budowę halę obsługi codziennej, magazyn centralny, lakiernię, halę napraw, budynek warszatowy, budynek biurowo-socjalny, halę postojową z min. 10 torami postojowymi, tor prób, budynek służb ruchu, myjnię bramową, wiatę dla tramwjaów po zdarzeniach awaryjnych,  W części biurowej miałaby zostać ulokowana siedziba MPK. Przewidziano również centralną dyspozytornię mocy, a także miejsce dla służb centralu ruchu.


mat. WI

Założono etapową realizację inwestycji. W etapie I założono budowę zajezdni tramwajowej wyposażonej we wszystkie elementy infrastruktury technicznej (hale warsztatowe – stanowiska przeglądowe, naprawcze i remontowe, ciąg technologiczny dla obsługi codziennej z myjnią, torowiska postojowe, zaplecze socjalne) dla 50 tramwajów oraz pętlę tramwajową dla nowych linii tramwajowych przebiegających przez Nowe Żerniki. Następnym krokiem byłaby rozbudowa zajezdni o stanowiska dla kolejnych 100 tramwajów, a w kolejnym etapie założono realizację budynku biurowego z parkingkiem oraz pozostałą infrastrukturę.

Proponowane rozwiązania architektoniczne powinny być „pochodną uwarunkowań techniczno-ekonomicznych, ale także próbą poszukiwania indywidualnych cech i prostej elegancji hall obsługowych i remontowych, budynków myjni i lakierni”. W nowym obiekcie ma być stosowanych szereg „zielonych” rozwiązań, jak np. odzysk wody opadowej, solarne instalacje do podgrzewania wody, pompy ciepła odwracalne (grzanie – chłodzenie), wentylacje mechaniczną z rekuperatorami, solarne instalacje wytwarzania energii elektrycznej (np. panele słoneczne), klimatyzacja w oparciu o technologie belek chłodniczych czy inteligentne systemy zarządzania obiektem i infrastrukturą obiektu.

Przyjęto, że torowisko do zajezdni będzie prowadzić od strony ul. Kosmonautów, w kierunku południowym, przez al. Architektów, po wschodniej stronie istniejącej jezdni. Będzie ono też obsługiwać osiedla Nowe Żerniki i tereny inwestycyjne w otoczeniu zajezdni. Po północnej stronie zajezdni przewidziano pętlę, która obustronnie (od strony zachodniej i wschodniej) będzie powiązana z układem torowym nowej zajezdni. Układ torowy pętli musi umożliwiać przyszłościową (etapową) rozbudowę liczby torów wyjazdowych z terenu zajezdni.

Termin składania wniosków o udział mija 29 listopada. O dopuszczeniu uczestnicy zostaną powiadomieni do 20 stycznia 2020 r. Prace konursowe będą mogły być składane do 20 kwietnia. Każda praca będzie oceniana pod kątem atrakcyjności rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych (maks. 70 pkt.) oraz ekonomiki przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania (maks. 30 pkt.). Na nagrody przeznaczono 140 tys. zł. Zwycięzca otrzyma 45 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

To już drugi konkurs na koncepcję zajezdni. Postępowanie zakończyło sie fiaskiem – żaden oferent nie spełnił warunków udziału.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony