Partnerzy serwisu:

Wrocław postawi na tramwaje. Uczestnicy panelu obywatelskiego nie mieli wątpliwości

inf. pras. oprac. jm 06.10.2020

Wrocław postawi na tramwaje. Uczestnicy panelu obywatelskiego nie mieli wątpliwości
wiz. Wrocławskie Inwestycje
Uczestnicy pierwszego wrocławskiego Panelu Obywatelskiego nie mieli wątpliwości - miasto powinno dać priorytet tramwajom. Urząd miasta już zapowiedział, że w związku z tym jeszcze w tym roku rozpocznie weryfikację Wrocławskiego Programu Tramwajowego z 2016 roku. Według zapowiedzi prezydenta miasta, wskazania Panelu które uzyskały co najmniej 80% poparcia są traktowane jako wiążące.
Panel obywatelski to forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, czy społeczności międzynarodowej. Rolą panelistów jest dogłębne przeanalizowanie tematu, wysłuchanie argumentów za i przeciw, omówienie różnych rozwiązań, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji. W skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu weszło 75 osób, a kolejnych 10 miało rolę panelistów i panelistek rezerwowych. Wylosowani z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć, wiek czy wykształcenie, wrocławianie stanowili „miasto w pigułce”. W panelu udział wzięło 41 kobiet i 34 mężczyzn, 3 osoby w wieku 18-24 lata, 21 osób w wieku 25-39 lat, 31 w wieku 40-64 lata i 18 osób powyżej 60 roku życia. 41 uczestników miało wykształcenie średnie, 27 wyższe, 5 podstawowe; większość osób, aż 29, korzysta z samochodu, 23 poruszają się komunikacją zbiorową, 15 pieszo, a 6 rowerem. Paneliści różnili się także miejscem zamieszkania.

Przygotowania do panelu rozpoczęły się rok temu, ale plany pierwotne pokrzyżowała pandemia. Dopiero miesiąc temu rozpoczęły się spotkania panelistek i panelistów. Panel obywatelski zrealizowała Fundacja Dom Pokoju, we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich. Wśród uczestników panelu, oprócz panelistek i panelistów, wyróżnić można także strony, ekspertów i obserwatorów. We Wrocławskim panelu w roli strony, czyli organizacji, której działalność jest związana z tematyką panelu, wystąpiło 21 podmiotów, w tym grupy nieformalne, stowarzyszenia, rady osiedla, firmy. Stroną był również Urząd Miejski Wrocławia, gdyż kwestie poruszane podczas Panelu mają bezpośredni wpływ na podejmowane przez nas działania. Strony miały możliwość zaprezentowania swojego stanowiska podczas spotkań panelistów, proponowania rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień ekspertów. 

Efektem panelu są rekomendacje, czyli wskazania, jakie rozwiązania miasto powinno wdrożyć. Zgodnie z deklaracją Jacka Sutryka, Prezydenta Wrocławia rekomendacje, które uzyskały co najmniej 80% poparcia są traktowane jako wiążące - podkreśla urząd miasta.

Przede wszystkim tramwaj... ale nie tylko

- Paneliści wypracowali ostatecznie 63 rekomendacje. Tych z bardzo silnym poparciem mamy 50, dodatkowo 13 do rozważenia. ⅓ spośród wiążących wskazań uzyskała powyżej 95% poparcia – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, cytowany w podsumowaniu panelu. – Widać, że przy zbudowaniu dobrego klimatu do dyskusji, wrocławianie i wrocławianki potrafią dojść do konsensusu w ważnych dla nich sprawach. Robi wrażenie stanowczość panelu. Na tym tle wrocławskie badanie wybija się spośród innych tego typu procesów realizowanych w ostatnich latach w Polsce – dodaje Świerczewski.

Panel miał przynieść odpowiedzi na pytanie: Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj? Generalna odpowiedź brzmi: Tramwaj! Priorytet dla tramwaju to główne wskazanie Panelu. Pomimo tego, że jest to duże wyzwanie organizacyjne i inwestycyjne będziemy iść nadal w tym kierunku, dlatego jeszcze w tym roku rozpoczniemy weryfikację Wrocławskiego Programu Tramwajowego z 2016 roku - zapowiada magistrat. Dodaje jednak, że jako rozwiązanie opcjonalne panel wskazał również autobus we wszystkich rozważanych kierunkach...

– W ślad za Jagodnem, gdzie pracujemy już nad wariantem przejściowym z wydzieloną drogą dla autobusu, przystąpimy do analizy takich opcji na innych wskazanych kierunkach. Dlatego wiosną 2021 roku przedstawiona zostanie nowa odsłona Programu Tramwajowego. Przedstawimy plan na ekologiczne, korytarze transportowe. Będzie on dostosowany do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027, żeby przygotować się do pozyskiwania funduszy unijnych. Równocześnie mamy świadomość, że musimy brać pod uwagę możliwości miejskiego budżetu i etapowanie poszczególnych tras – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności. Ponadto w 2021 roku przedstawiona zostanie do dyskusji z mieszkańcami Koncepcja nowego układu linii tramwajowych i autobusowych. A także rozpoczęta zostanie aktualizacja Planu transportowego 2016-2022, aby mieć aktualny dokument do organizowania transportu zbiorowego we Wrocławiu i aglomeracji po 2022.

Zielone światło dla ograniczania ruchu aut

Drugim istotnym zagadnieniem podniesionym w panelu było: Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania? Paneliści w zdecydowany sposób, na poziomie 87% poparcia, powiązali ograniczanie obecności samochodów w centrum i śródmieściu z poprawą jakości życia. O ile panel nie zarekomendował wprost wprowadzenia we Wrocławiu strefy czystego transportu, o tyle dał miastu silny mandat (88%) dla wprowadzenia wyższych opłat za parkowanie w centrum miasta w celu lepszego wykorzystania parkingów kubaturowych. Oznacza to, że do świadomości uczestników panelu przebiła się konieczność ograniczenia liczby 240 tys. samochodów, które wjeżdżają codziennie do miasta - podkreśla magistrat.

Wśród rekomendacji do rozważenia z wysokim (ale nie wiążącym) poparciem 65% pojawiło się wskazanie o lobbowanie na poziomie rządowym o wprowadzenie przepisów umożliwiających procedowanie w mieście stref ograniczonego wjazdu dla pojazdów o określonym typie silnika, a w ślad za tym wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu na obszarze wyznaczonym przez Promenadę Staromiejską (73%). - Będziemy się przygotowywać do tego, by przeprowadzić badania realnej emisji spalin. W Krakowie tego typu analizy wykazały, że za blisko połowę zanieczyszczeń komunikacyjnych odpowiada kilka procent pojazdów o najgorszych parametrach emisji. Jeśli udałoby się, np. wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym pozyskać zewnętrzne dofinansowanie do badań, moglibyśmy je przeprowadzić już w 2021 roku - mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Przy poparciu na poziomie 75% Panel wskazał potrzebę wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu w obrębie Promenady Staromiejskiej. Panelistki i paneliści podkreślili jednakże potrzebę konsultacji społecznych w tej sprawie, co już zapowiada urząd miasta. Dokument ten może pokazać nowe strefy piesze, wprowadzić nową organizację ruchu na danej ulicy, terenie, regulować sposób dostaw, rekomendować jako pojazdy dostawcze rowery cargo.

Równocześnie panel w swoich rekomendacjach do wdrożenia (88%), rekomenduje corocznie zadanie polegające na tworzeniu w obszarze centrum i śródmieścia atrakcyjnych przestrzeni wyposażonych w zieleń, małą architekturę oraz elementy małej retencji. Będziemy pracować, aby takich miejsc było więcej. Taką przykładową przestrzenią w centrum miasta, którą chcielibyśmy zazielenić i „rozszczelnić” jest skwer przy pomniku Bolesława Chrobrego.

Kolejnym bardzo silnym i czytelnym wskazaniem w kontekście zmian klimatycznych jest oczekiwanie, aby komunikacja publiczna we Wrocławiu do 2035 zasilana była z OZE i aby już rozpocząć analizowanie sposobu realizacji takiego celu. Spora liczba rekomendacji dotyczyła ruchu rowerowego. Miasto otrzymało mocne wskazania inwestycyjne – takie jak budowa wydzielonych dróg rowerowych, ale też w zakresie kontroli i edukacji dla zgodnego współistnienia pieszych i rowerzystów w przestrzeni miasta. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia zapowiedział, że szczegółowa analiza danych potrwa do grudnia, kiedy zostaną przedstawione szczegółowe wyliczenia i analizy.Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony