Partnerzy serwisu:

Województwo dolnośląskie ma standardy rowerowe

Rafał Stawecki 05.04.2016

Województwo dolnośląskie ma standardy rowerowe
rowerzystafot. Joanna Reich, lic. CC 3.0 Pl
22 marca zarząd województwa dolnośląskiego uchwalił standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej tworzonej na terenie województwa. To trzeci tego rodzaju dokument w Polsce (podobne przyjęto w zachodniopomorskiem i małopolskiem).
Standardy określające zasady projektowania infrastruktury rowerowej, zwane potocznie „standardami rowerowymi”, nie są w Polsce nowością. Przyjęto je w wielu polskich miastach, m.in. Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie czy Krakowie. W szerszej skali funkcjonują także w województwach zachodniopomorskim oraz małopolskim.

22 marca br. w życie wszedł w życie kolejny dokument określający zasady tworzenia dróg dla cyklistów na poziomie regionalnym. Mowa o Standardach projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, sporządzonych w oparciu o najlepsze wzorce zagraniczne i krajowe. Dzięki nim dolnośląskie stało się trzecim w Polsce województwem realizującym trasy rowerowe w oparciu o jednolite zasady.

Dokumenty to nie wszystko

"Powstanie Standardów związane jest z aktywną realizacją Polityki rowerowej województwa dolnośląskiego i dedykowane jest w pierwszym rzędzie wszystkim jednostkom administracji publicznej oraz podmiotom zaangażowanym w tworzenie i rozwój infrastruktury transportu rowerowego na Dolnym Śląsku. Kolejnym wsparciem, nad którym już w tej chwili trwają prace, będzie Koncepcja sieci tras rowerowych w województwie dolnośląskim, a zatem istotne wsparcie planistyczne dla działań prowadzonych na szczeblu lokalnym” – pisze Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Oprócz koncepcji tras, dokument zawiera również zapowiedź powołania specjalnego zespołu oraz pełnomocnika ds. rozwoju ruchu rowerowego. Zadaniem pierwszego będzie badanie zgodności projektów ze standardami. Drugi ma kierować pracami grupy i reprezentować interesy rowerzystów w imieniu marszałka.

Do czasu powstania wymienionych wyżej komórek obowiązki związane z nadzorem realizacji standardów weźmie na siebie Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Możliwe odstępstwa

Rowerowe standardy województwa dolnośląskiego sporządzono w oparciu o metodologię holenderską, zgodnie z którą infrastruktura dla cyklistów musi spełniać pięć podstawowych wymogów (tzw. wymogi CROW) – spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo, wygoda oraz atrakcyjność.

Dokument zawiera ściśle określone wytyczne tworzenia tras spełniających różne funkcje (komunikacyjne i turystyczne) i należących do różnych kategorii (trasy główne i pozostałe), przed projektowaniem zalecając dodatkowo rozpoznanie warunków terenowych oraz źródeł i celów podróży.

Wśród podstawowych zasad projektowania wymienia m.in. prędkość projektową co najmniej 30 km/h, współczynnik wydłużenia nie większy niż 1,2 (na każdy 1 km w linii prostej trasa rowerowa nie może być dłuższa niż 1,2 km), współczynnik opóźnienia nie większy niż 20 sekund na 1 km, minimalny promień łuku 20 m i maksymalne pochylenie podłużne 5 proc.

Odstępstwa od wytycznych określonych w standardach będą możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. Rozpatrzy je przez zespół zadaniowy ds. ruchu rowerowego na wniosek projektanta. Po konsultacji z zespołem pełnomocnik – jeśli uzna to za konieczne - wyda odpowiednie zezwolenie.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony