Partnerzy serwisu:

Wielkie projekty transportowe Lublina

Rafał Jasiński 13.04.2015

Wielkie projekty transportowe Lublina
Lublinfot. Rafał Jasiński
Władze Lublina przygotowują inwestycje infrastrukturalne, które będą skutkowały poważnymi zmianami w przestrzeni publicznej. Obejmą one również transport publiczny. Do najpoważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć budowę regionalnego centrum komunikacyjnego w rejonie stacji kolejowej Lublin, przebudowę ulic z wytyczeniem nowych buspasów w Śródmieściu oraz poprawę powiązania miejskich dróg rowerowych z podlubelskimi miejscowościami.
Jednym z podstawowych przedsięwzięć w zakresie transportu publicznego ma być budowa nowego dworca autobusowego, integrującego komunikację autobusową dalekobieżną, regionalną i lokalną z pociągami. Dzięki temu powstanie centrum przesiadkowe, łączące komunikację autobusową i kolejową, a także lotniczą za pośrednictwem szybkiego pociągu. Tym samym Lublin skończy z typową dla regionu zaszłością po czasach poprzedniego ustroju, kiedy to dworce autobusowe i kolejowe położone są w różnych częściach miasta. Zgodnie z zapowiedziami obiekt ten ma powstać z wykorzystaniem terenów dworca południowego PKS, które już nabył magistrat.

W celu lepszego połączenia nowego dworca z głównymi ulicami miasta oraz komunikacją miejską prowadzone są poważne prace infrastrukturalne (budowa ulic tzw. Trasy Zielonej) w ramach zadania „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca ‘80”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Kolejne zadania związane z lepszym połączeniem centrum komunikacyjnego z dzielnicami będą kontynuowane. Nowy dworzec będzie uwzględniony w przygotowywanej koncepcji sieci linii autobusów miejskich. Przy budowie dworca przesiadkowego wspomniano o zaspokojeniu potrzeb korzystających z jednośladów.

Likwidację dotychczasowego dworca autobusowego na Podzamczu zakłada projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu Lublina. Jego autorzy przyjęli, że place parkingowo-manewrowe, stanowiska dla autobusów i zaniedbany budynek przeznaczony do obsługi podróżnych nie powinny znajdować się w bliskości historycznej części miasta wojewódzkiego. Zamiast dworca zaplanowano dwa przystanki komunikacji autobusowej regionalnej i dalekobieżnej.

Buspasy w Śródmieściu

Inną poważną inwestycją jest przebudowa czterech ulic w centrum miasta. Koncepcja zakłada wytyczenie buspasów Alejami Racławickimi i na części ul. Lipowej. Ma to przyczynić się do szybszego przemieszczania się autobusów i trolejbusów jednego z najbardziej wykorzystywanych przez autobusy i trolejbusy ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo wzdłuż Al. Racławickich powstanie droga rowerowa, również rozbudowa ul. Sowińskiego ma skutkować specjalną „ścieżką” dla jednośladów. Skutkiem tych prac ma być usprawnienie przemieszczania się środków komunikacji publicznej w centrum miasta, w celu sprawniejszego poruszać po mieście z ich wykorzystaniem. Po zakończeniu prac, a nastąpi to po uzyskaniu dofinansowania do inwestycji i wykonaniu robót budowlanych, uruchomione zostanie szybkie połączenie autobusowe łączące największe osiedla mieszkaniowe Czuby i Czechów, wydłużone do rozbudowującego się osiedla Rudnik.

Rewitalizacja doliny Bystrzycy

Miasto zaprezentowało również strategię rewitalizacji doliny Bystrzycy. Jej celem jest zaproponowanie wstępnych kierunków podniesienia atrakcyjności miasta w oparciu o walory największej z przepływających przez Lublin rzeki. Wśród zaproponowanych działań znalazła się budowa ścieżki rowerowej od Strzyżewic, miejscowości położonej w górnym biegu Bystrzycy, przez Lublin (na terenie miasta już istnieje droga rowerowa, choć w wielu miejscach wskazane byłoby jej zmodernizowanie) po Spiczyn, położony w pobliżu ujścia omawianego cieku. Ma być ona również udostępniona dla pieszych. Warto podkreślić, że ze względu na połączenie miejskiej trasy rowerowej z drogami dla jednośladów położonych na terenie miasta, rekreacyjny trakt mógłby być atrakcyjny do dojazdów z miejscowości zlokalizowanych w okolicach Lublina.

Zakłada się również wykreowanie nowych miejsc do wypoczynku, w tym parków i plaż oraz lepsze ich powiązanie z dzielnicami miasta. Nastąpić ma przy tym poprawa możliwości przekraczania rzeki przez rozbudowę istniejących i budowę nowych kładek dla pieszych. Niewątpliwie przyczyni się to do ograniczenia bariery w przemieszczaniu się po mieście, jaką jest rzeka.

Rewolucja w komunikacji

Przedstawione wyżej przedsięwzięcia wskazują, że po ich wykonaniu nastąpią duże zmiany w przestrzeni miejskiej. Obok nich magistrat planuję wiele innych działań, jak dalsza integracja różnych form komunikacji, inwestycje w zakup taboru wykorzystywanego w komunikacji zbiorowej i infrastrukturę dla pasażerów, budowę kolejnych dróg rowerowych i system zarządzania ruchem w mieście. W jakim stopniu ich realizacja przyczyni się to zwiększenia liczby podróży alternatywnymi środkami transportu dla samochodów osobowych, to pokaże czas.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Plany transportowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony