Partnerzy serwisu:

Warszawa nie ustaje z III linią metra. Rusza przetarg na prace przedprojektowe

Witold Urbanowicz 26.05.2021

Warszawa nie ustaje z III linią metra. Rusza przetarg na prace przedprojektowe
mat. UM Warszawa
Metro Warszawskie nie zwalnia z przygotowaniami do realizacji prawobrzeżnego odcinka III linii metra – pomimo kontrowersji i dyskusji, jakie wywołały sposób prezentacji jej nowego przebiegu oraz zawartość studium technicznego, mającego uzasadniać budowę. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na prace przedprojektowe, które mają poprzedzać przetarg na realizację prac w formule projektuj i buduj.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac przedprojektowych dla etapu I trzeciej linii metra Stadion Narodowy – Gocław wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania w formule „projektuj i buduj”. Zamówienie jest podzielone na sześć etapów.

Pierwszy zakłada opracowanie projektu koncepcyjnego (raport wstępny), zawierającego m.in. analizę rozwiązań proekologicznych. Projekt koncepcyjny ma dostarczać podstawowe założenia lokalizacyjne, techniczne i własnościowe, niezbędne do dalszych prac przedprojektowych. Drugi etap zakłada ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą. Trzeci etap obejmuje wykonanie oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej składającej się na ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych usytuowanych w strefach wpływu budowy planowanych stacji, wentylatorni, odcinków szlakowych III linii metra, a także Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kozia Górka, ujętych w opracowaniu wykonanym w ramach poprzedniego etapu prac (tj. ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą).

Czwarty etap to wykonanie analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających. W tym etapie wykonawca musi przeprowadzić badania, analizy i ocena drgań od komunikacji naziemnej i obciążeń dynamicznych od projektowanej linii metra na konstrukcję budynków i organizm ludzki. W etapie piątym założono sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Natomiast ostatni etap to opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, obejmującego opis dokumentacji projektowej i budowy inwestycji w zakresie projektów budowlanych, pozostałych części dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa, wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem koncepcyjnym – raport końcowy, zawierającym m.in.:
  • rozwiązania architektoniczne,
  • inwentaryzację i waloryzację zieleni,
  • koncepcję przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego,
  • koncepcję przyłączenia obiektów metra do mediów,
  • koncepcję projektu monitoringu;
Wykonawca musi złożyć mapę do celów projektowych, mapę z wyznaczonymi granicami zajętości terenu pod inwestycję oraz wykazem działek.

Termin składania ofert mija 28 czerwca. O wyborze decydują cena (60%), dodatkowe doświadczenie koordynatora (7%), projektantów w specjalności architektonicznej (7%), konstrukcyjno-budowlanej (7%), inżynieryjnej kolejowej (7%), geologa (7%), a także wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5%). Na realizację tych prac przeznaczono 18 miesięcy.

Decyzję o budowie III linii metra prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił w marcu. Szybko, w ciągu kilku dni, w Radzie Miasta przepchnięto środki na dalsze prace przygotowawcze. Stało się tak pomimo braku przedstawienia studium technicznego III linii metra, który miał uzasadniać budowę metra w tym kształcie, a z którego publikacją Metro Warszawskie zwlekało. Autorom opracowania narzucono, że I odcinek tej linii musi łączy koniecznie stację Stadion Narodowy i Gocław. Wykonawcy opracowania mieli przeanalizować trzy warianty: dotychczasowy, nowy – prezydencki, prostujący nieco przebieg i zakładający możliwość wydłużenia linii z Gocławia na lewy brzeg oraz autorski. Oczywiście za najkorzystniejszy został uznany wariant zaproponowany przez prezydenta Trzaskowskiego. Ostatecznie opublikowane studium zrodziło szereg dodatkowych pytań i wątpliwości. Okazało się, że w niejasnych okolicznościach miasto postanowiło dodać stację Jana Nowaka-Jeziorańskiego, której w studium nie było, a która znajduje się w strefie oddziaływania potencjalnej zabudowy deweloperskiej. 

Nie jest też znana docelowa wizja rozbudowy metra w Warszawie. Nie wiadomo też nawet, jak dokładnie miałaby być rozbudowana III linia metra. W studium technicznym przyjęto dalsze przebiegi dla wykazania efektywności ekonomicznej III linii. Jednocześnie miasto przyznało, że nie jest pewne, że tak właśnie będzie rozbudowywane metro. Odpowiednie opracowania dla całej sieci metra mają dopiero powstawać. Na razie ofiarą III linii metra stał się tramwaj na Gocław. Wiele wskazuje też, że metro może opóźnić praski odcinek tzw. obwodnicy sródmiejskiej
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Metro Warszawskie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony