Partnerzy serwisu:

Ustawa o elektromobilności. Strefy czystego transportu obowiązkowe

Witold Urbanowicz 23.10.2020

Ustawa o elektromobilności. Strefy czystego transportu obowiązkowe
fot. MJ
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zmiany dotyczą m.in. stref czystego transportu, tworzenia uprzywilejowanych pasów na drogach szybkiego ruchu w miastach, zwolnienia z opłat drogowych i środowiskowych większych pojazdów niskoemisyjnych, a także tworzenia punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych.
Projektowana ustawa ma rozwiązywać szereg problemów, które utrudniają rozwój elektromobilności. Wskazano na konieczność uelastycznienia zasad dot. wprowadzania stref czystego transportu, opracowania mechanizmów dot. tworzenia e-pasów i buspasów na drogach pozostających w gestii GDDKiA. Projekt ma być też odpowiedzią na trudności w instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych. Zdefiniowany zostanie carsharing, wprowadzona zostanie też zerowa stawka opłat drogowych i środowiskowych dla niskoemisyjnych pojazdów o masie powyżej 3,5 ton. Projekt, zgodnie z wykazem prac legislacyjnychm miałby zostać przyjęty przez radę ministrów w I kwartale 2021 r.

Strefy czystego transportu i buspasy

Jak podaje Ministerstwo, strefy czystego transportu będą mogły być tworzone we wszystkich gminach, niezależnie od ich wielkości. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców takie strefy będą wręcz obowiązkowe ze względu na większą emisję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. Zwiększony ma być katalog pojazdów, które będą uprawnione do wjazdu do strefy. Wprowadzone zostaną też specjalne oznaczenia dla pojazdów uprawnionych do wjazdu.

Nowe regulacje mają umożliwić sprawne tworzenie wydzielonych pasów dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach w miejscach, gdzie występują stałe zatory. Stworzony zostanie system określający zasady współdziałania samorządów z GDDKiA.

Pojawi się definicja współdzielenia oraz uregulowane zostaną ułatwienia dla carsharingu. Zostanie stworzony system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach.

Ułatwienia dot. punktów ładowania

Zostanie stworzona procedura odnosząca się do instalacji w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania. Dodane zostaną przepisy o konieczności przeprowadzania ekspertyz dotyczących możliwości przyłączeniowych budynku – tak, by wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa musiały wyrazić zgodę na instalację punktu, w przypadku gdy moce przyłączeniowe w budynku na to pozwalają. Proponowane przepisy określają przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia będą mogły wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca.

Zostanie wprowadzono obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania. Rozszerzona i doprecyzowana zostanie definicja stacji ładowania, a uprawnienia UDT zostaną rozszerzone o możliwość przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych punktów ładowania.

Niższe koszty eksploatacji pojazdów

Z opłat drogowych i środowiskowych mają zostać zwolnione pojazdy niskoemisyjne o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy). Dzięki temu, jak przekonuje ministerstwo, przedsiębiorstwa transportowe otrzymają realną zachętę do wymiany floty na pojazdy niskoemisyjne, które będą tańsze w eksploatacji. Tym samym też zwiększy się konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim.

Ponadto wprowadzone zostaną przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. Projektowane rozwiązania mają na celu określenie zasad korzystniejszej amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych w aspekcie finansowym. Jak przekonuje ministerstwo, zaproponowane rozwiązania są korzystniejsze od obowiązujących dla pojazdów spalinowych, a co za tym idzie służą promocji pojazdów niskoemisyjnych.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony