Partnerzy serwisu:

Uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną wydłużone

Redakcja 08.04.2020

Uprawnienia do kierowania pojazdami zostaną wydłużone
fot, MJ
Trwają prace nad nowelizacją tarczy antykryzysowej i przepisów związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19. Ministerstwo Infrastruktury zawarło w projekcie przepisów przedłużenie szeregu uprawnień dotyczących kierowania pojazdami, w tym tramwajem. Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Ponadto kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie będą zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:
  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć. Zgodnie z propozycją zmiany w ustawie, zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy, zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Projekt nowelizacji jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu RP.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport