Partnerzy serwisu:

Specustawa także dla tramwaju bez drogi

Witold Urbanowicz 15.12.2019

Specustawa także dla tramwaju bez drogi
fot. MJ
W Sejmie procedowany jest projekt zmian w ustawie o transporcie kolejowym, dzięki którym trasy tramwajowe poza pasem drogowym będą mogły być budowane w oparciu o przepisy i ułatwienia dotyczące inwestycji kolejowych. Dzięki temu realizacja nowych linii tramwajowych ma być prostsza: inwestorzy nie będą musieli już uciekać się do sztucznego rozszerzania projektu o elementy drogowe, by skorzystać ze specustawy drogowej, która ułatwia proces pozyskiwania gruntów.
Rząd proceduje teraz projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Jedną z ważnych zmian jest włączenie do przepisów specjalnych inwestycji związanych z budową nowych linii tramwajowych, jeżeli znajdują się one poza pasem dróg publicznych. – To też w sposób oczywisty ułatwi inwestowanie w ten środek transportu – podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. W ostatnich latach nierzadkie były sytuacje, w których budowa nowych tras tramwajowych musiała być łączona z inwestycjami drogowymi, by możliwe było skorzystanie z tzw. specustawy drogowej, która ułatwia pozyskiwanie i wywłaszczanie gruntów (przykładem może być trasa tramwajowa na Gocław, wzdłuż której specjalnie zaprojektowano drogę).

Obecnie, jak wskazuje Ministerstwo, w przypadku tramwajowych inwestycji liniowych konieczne jest opieranie się są na „wysoce nieefektywnych i czasochłonnych regulacjach generalnych”. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku pozyskiwania praw do nieruchomości i ewentualnych wywłaszczeń przy budowie linii tramwajowych. To wydłuża okres przygotowawczy i w efekcie grozi utratą dofinansowania unijnego.

Do ustawy kolejowej wpisano linię tramwajową, rozumianą jako „tor tramwajowy albo tory tramwajowe wraz z obiektami budowlanymi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu tramwajów oraz obsługi pasażerów, pieszych i rowerzystów, w tym perony tramwajowe, ciągi piesze, chodniki i drogi rowerowe”. Zgodnie z proponowanymi przepisami linia tramwajowa poza pasem drogi będzie mogła być budowana w oparciu o tzw. decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, którą wydaje wojewoda. Decyzja ta określa ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, a także określa nieruchomości lub ich części, które stają się własnością Skarbu Państwa lub samorządu.

Projekt wpłynął do Sejmu na początku grudnia. Przed połową miesiąca odbyło się pierwsze czytanie, po którym projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury. Tramwaje to tylko jeden z wątków zmian. Celem nowych przepisów ma być m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, w tym korytarzy transportowych po liniach kolejowych, co do których została wydana decyzja o ich likwidacji, uregulowanie kwestii połączeń kolejowych na styku województw, umożliwienie realizacji infrastruktury drogowej w ramach prowadzonych inwestycji czy powstrzymanie nieuprawnionej – zdaniem Ministerstwa – komunalizacji gruntów PKP.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony