Partnerzy serwisu:

Rybnik chce połączeń do Czech

Paweł Rydzyński 20.08.2014

Rybnik chce połączeń do Czech
dworzec autobusowy w Rybnikufot. Przykuta, lic. CC BY-SA 3.0 Wikimedia commons
Budowa zintegrowanego węzła transportowego w rejonie dworca kolejowego, integracja taryfowa pomiędzy różnymi środkami transportu i dążenie do rozwoju połączeń do Czech. To są priorytety władz Rybnika na unijną perspektywę finansową 2014-20.
Jak poinformowała portal „Transport Publiczny” Joanna Kryszczyszyn, wiceprezydent Rybnika, w przyjętym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla tego miasta, założona jest realizacja m.in. następujących inwestycji związanych z transportem publicznym:
  • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (wspólnie z PKP) z wykorzystaniem dworca kolejowego w Rybniku;
  • Stopniowa wymiana taboru autobusowego i podnoszenie jakości usług w ramach organizowanych przetargów;
  • Modernizacja (podniesienie funkcjonalności) systemu e-karty; dążenie do integracji taryfowej z innymi organizatorami transportu działającymi w regionie;
  • Wyróżnienie linii głównych, zwiększenie częstotliwości kursowania wybranych linii, zwiększenie dostępności do transportu zbiorowego.
Ten ostatni postulat został wprost zapisany w rybnickim planie transportowym. W dokumencie wskazano w sumie 7 linii, które określono jako „główne” (najważniejsze dla obsługi komunikacyjnej Rybnika). Autorzy planu sugerują, że częstotliwość kursowania tych linii powinna wynosić 15 min w godzinach szczytu i 30 min w pozostałych porach dnia.

Zbyt mała rola kolei

Joanna Kryszczyszyn zwraca uwagę na konieczność zwiększenia w najbliższych latach roli kolei w obsłudze aglomeracji rybnickiej, jak również do uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych do Czech. – Rybnik jako miasto Aglomeracji Zachodniej Subregionu Zachodniego obecnie jest w niewystarczającym stopniu powiązane transportem kolejowym z sąsiednimi miastami subregionu, stąd transport oparty jest głównie na autobusach. Wykorzystanie transportu szynowego w połączeniach aglomeracyjnych możliwe jest pomiędzy miastami subregionu, wymaga to jednak współdziałania wszystkich miast subregionu. Przeszkodami w rozwoju transportu szynowego i większym jego wykorzystaniu są uwarunkowania własnościowe: kto inny jest właścicielem infrastruktury kolejowej, kto inny organizatorem przewozów. Ponadto przewozy te, jako przewozy wojewódzkie, są w gestii marszałka, który do ich realizacji powołał spółkę Koleje Śląskie. Mieszkańcy zamieszkujący subregion zachodni, w ostatnich latach ze względu na taki a nie inny stan kolei, czyli przede wszystkim ze względu na niską jakość, zniechęceni są do korzystania z jej usług. Obecnie transport szynowy wykorzystywany jest w korytarzu łączącym Subregion Zachodni z Subregionem Centralnym, czyli z Katowicami. Nasze miasto również dąży do uruchomienia korytarza transportowego do okręgu Ostravskiego w Republice Czeskiej. Jako organizator czynimy również starania na rzecz integracji transportu autobusowego z kolejowym – zauważa wiceprezydent Rybnika.

Dodać należy, że wspomniane „sąsiednie miasta subregionu” to m.in. Racibórz, Żory, Wodzisław Śl. czy Jastrzębie-Zdrój. To ostatnie miasto, liczące 93 tys. mieszkańców, w ogóle nie posiada transportu kolejowego. Jest to największe miasto w Polsce, do którego nie można dojechać pociągiem.

Rozwój komunikacji szynowej: duże wyzwanie

Wiceprezydent Rybnika dodaje jednocześnie, że o zwiększeniu roli kolei należy myśleć przede wszystkim w ujęciu regionalnym (i, biorąc pod uwagę postulowane uruchomienie pociągów do Czech, ponadregionalnym), natomiast w znacznie mniejszym stopniu kolej może służyć do obsługi samego miasta. – W Rybniku model komunikacji szynowej może być wprowadzony w bardzo ograniczonym zakresie, w zasadzie jako połączenia szynowe pomiędzy sąsiadującymi miastami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie miasta subregionu posiadają infrastrukturę kolejową bądź infrastruktura ta jest zaniedbana i wymaga remontu. Zwiększenie roli transportu szynowego tym wypadku wiązałoby się z koniecznością budowy nowych odcinków sieci kolejowej bądź tramwajowej, a zważywszy na uwarunkowania architektoniczne, takie jak gęsta zabudowa, wąskie ulice w centrum, jest to trudne do realizacji, więc wymaga szczegółowych analiz i opracowania w tym temacie – dodaje wiceprezydent Kryszczyszyn.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Plany transportowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony