Partnerzy serwisu:

Przebudowa Warszawy Zachodniej: Pierwsze perony i kładka na przeł. III i IV kwartału 2021 r.

Witold Urbanowicz 24.04.2021

Przebudowa Warszawy Zachodniej: Pierwsze perony i kładka na przeł. III i IV kwartału 2021 r.
fot. WU
Trwają intensywne prace przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia. Powstają już elementy konstrukcyjne nowego przejścia podziemnego i tunelu tramwajowego, a także elementów zadaszenia. Jak informują PKP PLK, kolejny istotny etap prac nastąpi na przełomie III i IV kwartału tego roku, kiedy udostępnione zostaną dwa pierwsze nowe perony, a także kładka dla pieszych.
Witold Urbanowicz, Transport-publiczny.pl: Trwają intensywne prace na stacji Warszawa Zachodnia. Jak będą wyglądały dalsze etapy przebudowy stacji związane z przebudową torów, peronów, przejścia podziemnego, budowy zadaszenia? Ile czasu mogą być wyłączone poszczególne perony?

Rafał Banaszkiewicz, dyrektor projektu ds. realizacji inwestycji aglomeracji warszawskiej w Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych:
Obecnie zostały wyłączone z użytkowania perony nr 6 i 7. To umożliwia rozbiórkę torów, sieci trakcyjnej, zadaszenia i peronów. Następnym etapem jest wyburzenie starego przejścia podziemnego w tym rejonie. Przed rozpoczęciem budowy nowych peronów zostaną wykonane głębokie fundamenty tj. pale i barety, na których zostaną umieszczone docelowe słupy zadaszenia. W obecnej fazie realizacji zostaną wykonane zewnętrzne ściany żelbetowe przejścia podziemnego oraz przyszłego tunelu tramwajowego, tzw. ściany szczelinowe. Celem sprawnej realizacji przewidziano zastosowanie metody podstropowej dla realizacji przejścia podziemnego, czyli po wykonanych ścianach szczelinowych zostaną rozpoczęte prace związane z wykonaniem płyty stropowej przejścia podziemnego. Powyższe umożliwi realizację nowych peronów oraz układu torowego, a jednocześnie wykopu pod stropem celem realizacji przejścia podziemnego.

Główne etapy realizacji prac, związanych w wykonaniem peronów, będą trwały przynajmniej sześć miesięcy. Jednakże przebudowa peronów jest powiązana z realizacją układu torowego oraz obiektów inżynieryjnych czy branży srk. Wszystko stanowi „naczynia połączone” – i to w momencie, gdy utrzymujemy prowadzenie ruchu pociągów.

Który etap prac będzie najtrudniejszy? Jaki będzie największy zakres wyłączania peronów?

Każdy etap przebudowy jest wymagający, nie kategoryzujemy etapów w zakresie trudności. Już obecnie podczas budowy konstrukcji przejścia czy budynku wielofunkcyjnego napotkaliśmy wiele infrastruktury podziemnej, która nie była zlokalizowana na mapach do celów projektowych lub przebiegała w innych miejscach powodując kolizje z nowym obiektami. Naszym celem jest ścisła współpraca z wykonawcą i gestorami sieci aby jak najszybciej rozwiązywać problemy i minimalizować ich wpływ na realizację robót. Nie przewidujemy obecnie ograniczeń w użytkowaniu więcej niż dwóch peronów, tak jak to obecnie. Jeżeli są możliwości to przewidujemy utrzymanie ruchu pociągów i korzystanie z peronów w ograniczonym zakresie. Taką sytuację mamy obecnie przy peronie linii obwodowej. Trwają prace związane z budową przejścia podziemnego oraz wyjść na docelowy peron nr 9, a jednocześnie pasażerowie mogą korzystać z peronu celem dojazdu np. do Legionowa.

Wymagającym tematem jest realizacja sterowania ruchem kolejowym. Utrzymując ruch pociągów i budując nowy układ torowy, nowe urządzenia muszą współpracować z istniejącymi urządzeniami na stacji.

Wydaje się, że dużym wyzwaniem będzie wyłączenie peronów podmiejskich 2 i 3. W jaki sposób zorganizowany będzie ruch pociągów aglomeracyjnych?


Szczegółowy plan organizacji ruchu jeszcze przed nami. To plany na 2022 r. – możemy rozważać możliwość wykorzystania wybudowanej łącznicy pomiędzy liniami nr 8 i 20. Niektóre pociągi lotniskowe mogłyby być skierowane na linię obwodową i stację Warszawa Gdańska, natomiast pociągi z kierunku Radomia i Łodzi mogłyby wykorzystywać stację Warszawa Główna. Oczywiście nie można wykluczyć przetrasowania części pociągów podmiejskich po linii średnicowej dalekobieżnej.

Z długimi utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie WKD. Jak rozumiem nie udało się dojść do porozumienia ws. wjazdu pociągów na tory WKD ani zabudowy tymczasowego rozjazdu na torach WKD. Jakie przeszkody stanęły na drodze?


Budowa nowego przejścia podziemnego wymaga czasowego wyłączenia z eksploatacji torów WKD, będzie to okres minimum sześciu miesięcy. Wówczas, wykonawca musi przebudować infrastrukturę podziemną, rozebrać układ torowy i istniejące peronu, wykonać ściany konstrukcyjne i płytę stropową przejścia podziemnego, w tym pale fundamentowe pod przyszłe zadaszenie. Następnie przystąpi do budowy nowych peronów i zejść do docelowego przejścia podziemnego.

Prowadzimy rozmowy z przewoźnikiem w celu minimalizacji zmian dla pasażerów. Podczas przebudowy istniejącego przejścia podziemnego, zostaną wykonane schody na obecnie budowaną kładkę, aby umożliwić obsługę pasażerów korzystających z pociągów WKD w trakcie realizacji robót budowlanych .Po zakończeniu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, pasażerowie korzystających z pociągów WKD wysiądą na nowym peronie, który będzie zadaszony. Na peronie zostaną wybudowane schody ruchome oraz winda. Peron zostanie dostosowany dla obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania, gdyż dzięki naszej inwestycji zlikwidujemy istniejące bariery.

Kiedy zostaną udostępnione pierwsze przebudowane perony? Czy one będą już zadaszone?

Obecnie zamawiający i wykonawca dążą do tego, by pierwsze perony 6 i 7 wraz z zadaszeniem były udostępnione pasażerom w czwartym kwartale tego roku. Byłyby jeszcze prowadzone prace związane z wyjściami z przejścia podziemnego na perony oraz ze schodami i windami. Perony będą podobnej szerokości jak obecnie ok. 10 m.

W kolejnym etapie realizacji – na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku – przewidujemy kontynuowanie prac przy przebudowie głowicy zachodniej stacji i budowie nowych obiektów inżynieryjnych. Zakładamy, że wówczas pasażerowie będą mogli korzystać z nowych peronów nr 6 i 7 oraz dotychczasowych peronów nr 1 – 5. Przebudowę kolejnych peronów nr 4 i 5 przewidziano w kolejnej fazie realizacji, w II kwartale 2022 r.

Kiedy podróżni skorzystają z nowej kładki i czy ona będzie już pozwala na dostęp do wszystkich peronów, czy tylko przebudowanych? Czy będzie ona dostosowana do ruchu rowerowego?

Przewidujemy, że pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej kładki na przełomie III i IV kwartału obecnego roku. Kładka będzie umożliwiała dostęp do wszystkich peronów, gdyż w kolejnych fazach przebudowy stacji istniejące przejście podziemne będzie wyłączone z eksploatacji i zostanie rozebrane. Na istniejące perony oraz teren przy budynku dworca od strony Al. Jerozolimskich mogą wówczas prowadzić tymczasowe schody. Nie przewidujemy uruchomienia wind, gdyż one łączą 3 poziomy tj. przejście podziemne, perony i kładkę. W momencie uruchomienia kładki będą prowadzone roboty w przejściu podziemnym.

Kładka ma służyć pieszym, jest alternatywnym ciągiem komunikacyjnym łączącym dzielnice Ochotę i Wolę z peronami stacji. Obecnie nie przewidziano wykorzystania kładki jako dedykowanej drogi rowerowej.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony