Partnerzy serwisu:

Problematyczny dworzec w Olsztynku. Po decyzji konserwatora wznowione prace

Witold Urbanowicz 20.03.2020

Problematyczny dworzec w Olsztynku. Po decyzji konserwatora wznowione prace
Wizualizacja dworca po przebudowiemat. PKP SA
W lutym konserwator zabytków wstrzymał przebudowę znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków dworca w Olsztynku. Urząd uznał, że wcześniej uzgodniony projekt zakładał rozbiórkę zbyt dużej liczby elementów i wszczął procedurę wpisu do rejestru zabytków. Stronom udało się jednak dojść do porozumienia ws. zachowania kolejnych elementów dworca i prace zostały wznowione.
W październiku zeszłego roku PKP SA podpisały umowę z wykonawcą przebudowy dworca Olsztynek. Zakres prac przewiduje przeniesienie obsługi pasażerów do dawnego budynku toalet, który otrzyma okno panoramiczne od strony torów. Natomiast historyczny budynek dworca zostanie przebudowany pod nową funkcję – samorządowe centrum kultury. Oba obiekty miały zostać połączone nowoczesną betonową wiatą.

W lutym Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wstrzymaniu prac i wszczęciu procedury wpisu do rejestru zabytków. – Decyzję o wstrzymaniu prac w obiekcie podjęto po uzyskaniu nowych informacji nt. kiosku z dekoracją snycerską oraz wystroju i wyposażenia wnętrza głównego budynku dworca. Jak się okazało, na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przygotowana dokumentacja nie uwzględniała wszelkich dostępnych opracowań, przez co błędnie datowała powstanie wymienionych elementów – wyjaśnia Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (WKZ).

Przedstawiciele PKP SA podkreślają, że dworzec znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, a dokumentacja projektowała powstawała z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich. – Projektant, wykonując projekt przebudowy kompleksu dworcowego w Olsztynku, oparł się na przeprowadzonych badaniach historycznych i konserwatorskich wykonanych przez specjalistów. Bazowano na wydanych przez WKZ dwukrotnie zaleceniach konserwatorskich oraz na bezpośrednich rozmowach z inspektorami urzędu konserwatorskiego w Olsztynie. Wytyczne te nadal mają moc prawną i są obowiązujące dla nas jako inwestora – podkreśla Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.

Konserwator w czasie kontroli zakwestionował jednak m.in. zakres rozbiórek. – Program prac konserwatorskich dopuszczał m.in. rozbiórkę kiosku oraz skucie wewnętrznych tynków strukturalnych i demontaż okładzin trawertynowych ze ścian zewnętrznych, co w trakcie kontroli przeprowadzonej na obiekcie, biorąc ich bardzo dobry stan zachowania uznano za nieuzasadnione, oraz grożące znaczącym uszkodzeniem płyt, przewidzianych do ponownego wykorzystania – przekonuje Skrago. Wątpliwości budził też demontaż płaskorzeźby rycerza z wnętrza budynku.

Kolejne zastrzeżenia dotyczą budowy nowej wiaty między obiektami. – W przypadku zadaszenia wiaty peronowej w miejscu dawnego łącznika na kamiennych filarach, istotne było ustalenie pierwotnego charakteru fontanny w jego centrum oraz interes społeczny mieszkańców Olsztynka, wyrażany zarówno w mediach, jak i petycjach składanych do urzędu. Jednoznacznie uznano w nich za niewystarczające odtworzenie brakującej kubatury w nowoczesnej formie i wyrażono oczekiwania, że zespół zabudowy dworca odzyska swój historyczny wygląd – dodawał przedstawiciel WKZ.

Wstrzymanie prac i rozpoczęcie postępowania konserwatorskiego na tak późnym etapie groziło opóźnieniem inwestycji bądź nawet – w przypadku dużej ingerencji w dokumentację projektową- uniemożliwienie jej realizacji na bazie obecnych pozwoleń i projektów. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i prace zostały wznowione. – W ramach uzgodnień z WKZ wskazany został taki sposób realizacji prac, który umożliwi zachowanie dodatkowych elementów bez konieczności aktualizacji dokumentacji i uzyskiwania nowych pozwoleń. Zachowane zostaną takie elementy jak płaskorzeźba wtórna z podobizną rycerza, posadzki, żyrandole czy kamienna konstrukcja wiaty. Zabezpieczony zostanie także drewniany kiosk – informuje Michał Stilger.

– Współpraca z służbami konserwatorskimi jest standardową procedurą przy inwestycjach realizowanych przez PKP SA. Spółka ma duże doświadczenie w tym zakresie. Co więcej, ponad połowa spośród prawie 200 dworców objętych naszym programem inwestycyjnym stanowią obiekty zabytkowe. Część inwestycji zostało już zakończonych, a udostępnione pasażerom dworce odzyskały dawną świetność, stając się wizytówkami miast, w których się znajdują – podkreśla Stilger.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony