Partnerzy serwisu:

Północna Opolszczyzna ma plan mobilności

Paweł Rydzyński 24.08.2016

Północna Opolszczyzna ma plan mobilności
Opolszczyznafot. ZDG TOR
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Subregionu Północnej Opolszczyzny (SPO) przegłosowało przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SPO. Dokument został przygotowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.
W skład SPO wchodzą wszystkie 16 gmin z terenu 3 powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i opolskiego. Jest to obszar trudny komunikacyjnie. Poszczególne powiaty ciążą bowiem nie tylko wzajemnie do siebie, ale również poza obszar subregionu: do Opola, a w przypadku powiatu namysłowskiego – również do Wrocławia. Poza tym fakt, że obszar SPO leży na skraju woj. opolskiego, utrudnia np. konstruowanie atrakcyjnej oferty transportu kolejowego. Innym problemem jest również, w Kluczborku (największym ośrodku na terenie SPO) oddalenie dworca kolejowego od centrum miasta. Atutem obszaru jest w zakresie transportu kolejowego natomiast poprawiający się stan infrastruktury PKP PLK (zmodernizowana linia łącząca Kluczbork z Poznaniem i konurbacją górnośląską, planowana do remontu linia nr 143 Kluczbork – Namysłów – Oleśnica) oraz wyremontowane dworce kolejowe w Kluczborku i Namysłowie. W tym ostatnim mieście utworzony został również bardzo funkcjonalny węzeł przesiadkowy kolejowo-autobusowy.

Transport autobusowy na obszarze SPO odgrywa – jak to zresztą coraz częściej ma miejsce poza obszarem dużych aglomeracji – przede wszystkim rolę dowozową dzieci i młodzieży do szkół. Mało prawdopodobne jest, żeby ta sytuacja uległa zmianie: np. władze Powiatu Kluczborskiego na etapie tworzenia planu mobilności podkreślały, że postulat zakupu przez PKS Kluczbork ok. 15 nowych autobusów (zapisany finalnie w planie mobilności) ma związek jedynie z planami odmłodzenia taboru, a nie z planami rozwoju sieci komunikacyjnej.

Jak wiadomo, w planach mobilności, zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, silnie akcentowana jest kwestia rozwoju nie tylko publicznego transportu zbiorowego, ale również komunikacji rowerowej i pieszej. Jak wskazano w planie mobilności, stan dróg rowerowych na obszarze SPO jest zły, w praktyce umożliwia on tylko powolną jazdę podporządkowaną ruchowi pieszemu na obszarze zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym infrastruktura rowerowa nie występuje natomiast prawie w ogóle. Rozwiązania w postaci ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, z nawierzchnią z kostki betonowej i nierówną niweletą, mają charakter półśrodków i nie tworzą warunków do bezpiecznego poruszania się rowerem. Równolegle należy jednak zaobserwować szereg przykładów pozytywnych – duża liczba stojaków, urządzenia uspokajania ruchu na zmodernizowanych drogach świadczą o rozpoczęciu działań w kierunku stworzenia bardziej dogodnych warunków dla ruchu rowerowego.

W planie mobilności zaproponowano budowę ciągów pieszo-rowerowych, które połączą wszystkie sąsiadujące ze sobą gminy SPO. W większości wypadków, zaproponowano ich poprowadzenie wzdłuż szos (o ile to możliwe – w obrębie pasa drogowego), ale w dwóch przypadkach zaproponowano ich wytyczenie po śladzie dawnych linii kolejowych. Byłby to fragment drogi łączącej Olesno z Praszką oraz droga rowerowa łącząca Namysłów z Bukową Śląską (po planie dawnej linii kolejowej Namysłów – Kępno). Budowa dróg rowerowych łączących poszczególne gminy – Zarząd Stowarzyszenia SPO będzie aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego o środki na te inwestycje – to działanie komplementarne wobec planów gmin i powiatów SPO odnośnie wytyczenia dróg rowerowych na swoim terenie. Innym postulatem jest utworzenie w Kluczborku, Namysłowie i Olesnie stacji roweru miejskiego.

W zakresie innych działań, w planie mobilności znalazły się również postulaty utworzenia parkingów (P&R, B&R) w sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych, jak również – w miarę możliwości – modyfikacja oferty publicznego transportu zbiorowego. W tym ostatnim zakresie, zaproponowano m.in. podjazdy autobusów pod dworzec kolejowy w Kluczborku (w miarę możliwości, skomunikowanie ich z rozkładem jazdy pociągów) oraz nawiązanie współpracy z sektorem prywatnym w zakresie utworzenia zajazdów, lub nowych kursów, zapewniających obsługę największych zakładów pracy na obszarze SPO. Postuluje się również wdrożenie wspólnych rozwiązań taryfowych – zarówno pomiędzy poszczególnymi przewoźnikami/operatorami na obszarze SPO, jak i w układzie pomiędzy transportem autobusowym na obszarze SPO, koleją i komunikacją miejską w Opolu, a nawet we Wrocławiu.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Plany transportowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony