Partnerzy serwisu:

Olsztyn wprowadza nowe bilety długookresowe i zmienia zakres zniżek

Przemysław Farsewicz 16.11.2017

Olsztyn wprowadza nowe bilety długookresowe i zmienia zakres zniżek
fot. MJ
Olsztyn poinformował o zmianach w tabeli opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej. Jeżeli radni przegłosują uchwałę, to nowe bilety i zniżki mogłyby wejść w życie już od 1 stycznia 2018 roku. Ze zmian ucieszą się przede wszystkim pasażerowie, którzy stale korzystają z autobusów i tramwajów. Dłużej obowiązujące bilety nie przełożą się jednak na większe oszczędności w domowym budżecie.
Główną zmianą jaką chce wprowadzić Olsztyn, jest zastąpienie bezpłatnych przejazdów rabatem w wysokości 98%. Obecne ceny biletów za korzystanie z komunikacji miejskiej oraz wysokość zniżek (100% i 50%) ustalone są uchwałą dotyczącą transportu zbiorowego, przyjętą przez Radę Miasta. Uchwała określa także jakie grupy osób mogą korzystać z przejazdów bezpłatnych.

Porozumienie z Unią na przeszkodzie bezpłatnym przejazdom


Zmiany w tabeli zniżek wymusza ustawa z 1 października 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Pokrótce oznacza to, że aby miasto mogło nada odliczać podatek VAT od wydatków związanych z transportem miejskim, musi wprowadzić opłaty za komunikację miejską dla wszystkich grup osób, które dotychczas korzystały z pełnego zwolnienia mocą przepisów prawa miejscowego.

Nowa taryfa opłat za komunikację miejską zostanie wprowadzona uchwałą Rady Miasta. Zgodnie z jej założeniami, osobom korzystającym z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie prawa miejskiego, teraz przysługiwać będzie 98 procentowa zniżka. Pozostałe 2 proc. będzie pokrywał pasażer korzystający z ulgi. Ze względu na niską cenę biletu (2 proc. ceny normalnego biletu) będą one sprzedawane tylko w formie elektronicznej na okresy minimum 30-dniowy. Cena w przypadku biletu miesięcznego to 1,30 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi 98% będzie posiadanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej (spersonalizowanej lub na okaziciela).

Kogo dotkną przede wszystkim te zmiany? Radnych Miasta Olsztyna, ale także przewodniczących rady osiedli, honorowych obywateli miasta, honorowych dawców krwi, osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I grupy czy pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Grup uprawnionych do bezpłatnych do tej pory przejazdów jest zdecydowanie większa. Do tej pory, w drodze uchwały rady miasta, osoby te nie płaciły za przejazdy.

Nowa karta miejska – dla seniorów

Opłat nie ponosić będą nadal olsztynianie po 70 roku życia, jednak warunkiem będzie posiadanie nowej karty miejskiej – Olsztyńskiej Karty Seniora. Dodatkowo ma się za nią kryć specjalny program zniżek i rabatów m.in. do ośrodków sportu i kultury oraz innych parterów. Wszystko po to, by zaktywizować tę część społeczności lokalnej do aktywnego spędzania czasu. Dodatkowo w ramach takiej karty komunikacja miejska będzie bezpłatna, a różnicę w kosztach w ramach programu senioralnego pokryje gmina. Podobne plany urzędnicy mają w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Z bezpłatnych przejazdów, jak dotychczas, będą korzystać również upoważnieni do tego ustawą. Miasto dołączyło do nich jeszcze pięć grup, które wcześniej korzystały z darmowych przejazdów na podstawie prawa miejskiego. Nadal bezpłatnie mogą podróżować dzieci do lat czterech, funkcjonariusze straży granicznej, służby celno-skarbowej, funkcjonariusze policji oraz żołnierze żandarmerii wojskowej.

Nowe bilety długookresowe

Olsztyn zapowiedział także, że powiększy się grupa osób upoważnionych do korzystania z komunikacji miejskiej z 50 procentową zniżką. Od 2018 roku, z ulgi będą mogły korzystać osoby represjonowane z powodów politycznych i działacze opozycji antykomunistycznej.

Ciekawą nowością w taryfie przewozowej będą za to bilety trzymiesięczne i roczne. W przypadku tych pierwszych pasażerowie za bilet normalny zapłacą 240 zł. Oznacza to jedynie wielokrotność ceny biletu miesięcznego, którego cena wynosi 80 zł. Bilet roczny to z kolei większy wydatek, bo 960 zł. Tutaj również cena stanowi wielokrotność 12 miesięcy. Jeśli radni zaakceptują nową taryfę będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

To kolejna zmiana urozmaicająca ofertę biletów komunikacji miejskiej w Olsztynie. Dużą nowością było wprowadzenie, przed uruchomieniem tramwajów, biletów czasowych: 30-, 45- i 60-minutowych. Z danych Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu okazuje się, że olsztynianie niechętnie korzystają z tych biletów. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie podstawowy bilet jednoprzejazdowy i bilet 30-minutowy, których cena wynosi przecież 3 zł, nie są drukowane na tym samym bilecie. Pasażer tuż przed podróżą musi już zdecydować, w jakiej formie zrealizuje podróż – z przesiadkami czy bez.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Polityka taryfowa
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony