Partnerzy serwisu:

MZA Warszawa wchłonie taksówki MPT

Witold Urbanowicz 20.04.2020

MZA Warszawa wchłonie taksówki MPT
fot. MPT
Władze Warszawy planują włączyć Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe do Miejskich Zakładów Autobusowych. Z jednej strony taki krok miałby poprawić sytuację finansową MPT wobec coraz bardziej konkurencyjnego rynku, a także umożliwiłby wykorzystanie doświadczenie MPT do realizacji zadań własnych miasta, związanych np. z przewozem seniorów, kombatantów czy osoby niepełnosprawnych.
Na kwietniowej sesji Rady Miasta ma być głosowany projekt uchwały, przygotowany przez prezydenta, związany z połączeniem Miejskich Zakładów Autobusowych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Połączenie miałoby polegać na przeniesieniu majątku MPT na spółkę MZA, a spółka MPT zostanie rozwiązana.

Jak wynika z uzasadnienia, „celem połączenia jest możliwość wykorzystania doświadczeń MPT oraz jej infrastruktury do realizacji zadań własnych m.st. Warszawy związanych z programami z zakresu pomocy społecznej, skierowanymi do osób niepełnosprawnych i seniorów, a także dalsze funkcjonowanie marki MPT w ramach struktur MZA”.

Kapitał zakładowy MPT wynosi 15,5 mln zł. Spółka, która zatrudnia 55 osób, nie posiada gruntów. W latach 2012-2013 dokonano restrukturyzacji, w wyniku której z uwagi na roszczenia rozwiązano umowę użytkowania wieczystego przy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ponadto zbyto prawo własności do nieruchomości przy Chrzanowskiego, zlikwidowano nierentowne działalności związane z prowadzeniem m.in. myjni, serwisu i stacji kontroli pojazdów. Dokonano też restrukturyzacji kadrowej. Po tym podjęto próby prywatyzacji, ale zakończyły się one niepowodzeniem. Obecnie liczba kierowców współpracujących z MPT wynosi ok. 670.

Jak przekonują władze miasta, dalszy rozwój spółki nie jest możliwy. „Bez zasilenia zewnętrznego spółce grozi w krótkim czasie utrata bieżącej płynności, a w konsekwencji może doprowadzić do jej upadłości. MPT nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu na dalszą działalność, z uwagi na generowane ujemne strumienie pieniężne oraz brak majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu” – wynika z projektu uchwały.

Kapitał zakładowy MZA wynosi 430,9 mln zł. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest wykonywanie usług przewozowych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej oraz bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru. Spółka, zgodnie ze stanem na koniec września 2019 r., zatrudnia 4682 osoby. Podmiot posiada szereg gruntów na własność. Przewoźnika charakteryzuje stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Za połączeniem przemawiają silna konkurencja panująca na rynku usług taksówkarskich, jak również firm wykorzystujących aplikacje mobline, wysokie koszty ponoszonej działalności gospodarczej MPT, konieczność ochrony miejsc pracy, a także „możliwości wykorzystania doświadczeń MPT oraz jej infrastruktury do realizacji zadań własnych m.st. Warszawy związanych z programami socjalnymi skierowanymi do osób niepełnosprawnych i seniorów”. Po tej operacji MZA mogłoby świadczyć zadania związane z przewozami dedykowanymi (taksówka dla seniora, obsługa kombatantów, przewóz osób niepełnosprawnych w ramach Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych) oraz realizować projekty ekologiczne (m.in. stworzenie floty taksówek o napędzie hybrydowym, niskoemisyjnym i elektrycznym). Połączenie to także obniżenie kosztów działalności związanej z obsługą kadrową, księgową i administracyjną.

Kolejną korzyścią jest szansa na uzyskanie rentowności w działalności taksówkarskiej. „Z uwagi na fakt, iż przychody uzyskiwane z tytułu realizacji miejskich programów będą obciążone kosztami zakupu usług taksówkowych bezpośrednio u współpracujących taksówkarzy, bezpośrednie zlecenie tych zadań nieznacznie wpłynie na poprawę uzyskanego wyniku finansowego. Niemniej, z uwagi na fakt zapewnienia odpowiedniej liczby realizowanych kursów, (jedno z najważniejszych kryteriów warunkujących wybór korporacji taksówkowej), będzie to istotnym argumentem przemawiającym na rzecz podjęcia przez taksówkarzy współpracy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając oszczędności wynikające z połączenia, szanse na uzyskanie rentowności działalności taksówkowej należy ocenić pozytywnie. Generowanie dodatnich strumieni finansowych na działalności taksówkowej będzie miało korzystny wpływ na budżet m.st. Warszawy, gdyż pozwoli na obniżenie wartości rekompensaty wypłacanej MZA w związku z realizowanymi przez nią przewozami autobusami komunikacji miejskiej” – przekonuje Ratusz.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony