Partnerzy serwisu:

MPK Kraków wzywa Pesę do podpisania umowy na tramwaje

Redakcja 24.10.2017

MPK Kraków wzywa Pesę do podpisania umowy na tramwaje
fot. Martyn Janduła
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie wezwało Pesę do zawarcia w dniu 10 listopada 2017 roku umowy ramowej (obejmującej 50 tramwajów) wraz z umową realizacyjną pierwszej części zamówienia obejmującej dostawę 35 tramwajów o wartości blisko 300 mln zł. Jednocześnie producent został zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy w wysokości 29,9 mln zł (na wypadek m.in. opóźnień w terminowej realizacji dostaw).
Wyznaczony przez krakowskiego przewoźnika termin podpisania umów został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wymaganych dokumentów przez producenta. Podpisanie umowy na dostawę 35 tramwajów do Krakowa stało się możliwe, ponieważ w dniu 13 października 2017 roku została zakończona kontrola uprzednia całej procedury przetargowej prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Więcej o specyfikacji zamówienia pisaliśmy tutaj.

To wezwanie do zawarcia umowy w czasie, kiedy nie upłynęły jeszcze terminy związania ofertą pozostałych wykonawców (konsorcjum Stadler Polska i Solaris Bus & Coach oraz Skoda Transportation) jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ pozwoli uniknąć konieczności unieważnienia postępowania w sytuacji, gdyby Pesa nie spełniała warunków udziału w postępowaniu. Ponadto krakowski przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia skutecznego wyłonienia wykonawcy w tym postępowaniu oraz zachowania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego częścią jest właśnie prowadzone postępowanie.

Równocześnie z wezwaniem do podpisania umowy MPK SA w Krakowie wezwało firmę Pesa Bydgoszcz SA do złożenia w terminie do 2 listopada 2017 roku dokumentu potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym – to jest informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 milionów złotych. To wezwanie jest efektem niepokojących doniesień, jakie w ostatnich dniach ukazały się w mediach lokalnych i ogólnopolskich, które informują o istotnym pogorszeniu sytuacji finansowej wykonawcy.

Warto podkreślić, że obecnie możliwość podpisania umowy zależy wyłącznie od woli producenta. Co prawda w dniu 19 października 2017 roku firma Pesa Bydgoszcz złożyła pismo, w którym potwierdziła gotowość zawarcia umowy po 20 grudnia 2017 roku, jednakże nie przedłużyła terminu związania ofertą (termin ważności oferty upłynął 20 października 2017 roku). Warto także przypomnieć, że 15 września 2017 roku upłynęła także ważność wynoszącego ponad 9 mln zł wadium złożonego w postępowaniu przez wykonawcę. To powoduje, że MPK SA już od ponad 5 tygodni nie ma żadnego zabezpieczenia na wypadek, gdyby Pesa Bydgoszcz unikała lub odmówiła podpisania umowy.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony