Partnerzy serwisu:

Ministerstwo Rozwoju: Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kasper Fiszer 12.03.2020

Ministerstwo Rozwoju: Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
fot. Jacek Halicki, lic. CC BY-SA 4.0
Kończy się projekt badawczo-rozwojowy ZONE, w który zaangażowane było Ministerstwo Rozwoju. Resort planuje stworzyć na podstawie zgromadzonych w ramach pilotażu doświadczeń Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków opartą o narzędzia informatyczne do gromadzenia ustandaryzowanych danych dotyczących m.in. źródła ciepła i paliwa wykorzystywanego do ogrzewania domów. Ma to pomóc tworzyć skuteczniejszą politykę w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza.
– ZONE to projekt badawczo-rozwojowy, nad którym prace rozpoczęto w październiku 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Jego głównym celem jest stworzenie prototypów narzędzi informatycznych umożliwiających inwentaryzację emisyjności budynków oraz stosownych regulacji prawnych – mówiła podczas tegorocznego Kongresu Czystego Powietrza w Warszawie Dorota Cabańska, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju. Jednym z najważniejszych założeń przedsięwzięcia była próba wypracowania ustandaryzowanego modelu i struktury bazy danych gromadzącej informacje o budynkach, by objąć taką bazą obszar całego kraju.

Kończy się pilotaż rozwiązań gromadzenia danych

Inicjatywa miała być odpowiedzią na problem braku zgromadzonej wiedzy o źródle ciepła i używanym do ogrzewania domów paliwie. To z kolei ma uniemożliwiać w pełni racjonalne planowanie polityki samorządów i władz centralnych związanej z ograniczaniem zanieczyszczeń powietrza. Przygotowanie narzędzi mających służyć poprawie tej sytuacji zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Dziś jesteśmy już w fazie końcowej: termin zakończenia projektu to 30 maja. Wtedy powstaną ostateczne raporty – zapowiedziała przedstawicielka resortu. Udostępniona została już aplikacja mobilna przeznaczona dla kominiarzy i innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania inwentaryzacji, jest gotowa też strona internetowa dla mieszkańców i urzędników. Wykonane zostały również pilotażowe badania jakości powietrza i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Szeroki zakres gromadzonych danych

Pilotaż narzędzia informatycznego odbył się w dziewięciu gminach, m.in. w Zabrzu, Ustroniu, Karczewie i na warszawskim Targówku. Siedmiu kolejnym udostępnioe zostały narzędzia do inwentaryzacji. Wśród nich są m.in. Mińsk Mazowiecki, Podkowa Leśna czy Katowice. – Teraz projekt ZONE przekształca się już w projekt legislacyjny – relacjonowała prelegentka. Zostały bowiem stworzone propozycje rozwiązań prawnych tworzących Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków na bazie przetestowanych już narzędzi, ale użytkowanych w skali całego kraju.

CEEB ma być prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki. – Dane o budynkach i lokalach będą gromadzone w zakresie źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, źródeł spalania paliw, które nie wymagają pozwolenia albo zgłoszenia, a także przeprowadzonych kontroli źródeł spalania paliw do 1 mW, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odprowadzania nieczystości cieplnych oraz gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę – wyliczała Dorota Cabańska. Baza ma zawierać też informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli stanu technicznego instalacji. Zawarte będą tam też wpisy o wszelkim wsparciu publicznym udzielonym w związku z działaniami termomodernizacyjnymi i innymi mającymi wpływ na emisję zanieczyszczeń powietrza.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony