Partnerzy serwisu:

Metro na Gocław: Trzy warianty i dylematy do przeanalizowania

Witold Urbanowicz 25.06.2020

Metro na Gocław: Trzy warianty i dylematy do przeanalizowania
mat. UM Warszawa
Autorzy studium technicznego I etapu III linii metra w Pradze Południe opracowali już wstępny raport, który zawiera analizę przebiegu linii i lokalizacji stacji między Stadionem a Gocławiem. Trzy porównywane warianty odpowiadają przebiegom dotychczas planowanym w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta, nowym z czasów samorządowej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego oraz autorskim – z odnogą do węzła Marsa. Zdaniem wykonawców opracowania konieczne jest jeszcze przeanalizowanie zasadności i roli planowanej trasy tramwajowej na Gocław.
W grudniu miasto podpisało umowę z konsorcjum firm Egis Poland i Transeko na wykonanie studium technicznego dla III linii metra na terenie dzielnicy Praga Południe. Tym samym analizie została poddana obsługa komunikacyjna drugiej pod względem liczby mieszkańców dzielnicy Warszawy.

Trzy warianty, jeden z rozgałęzieniem

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego analizie poddane miały być trzy warianty przebiegu – dwa przedstawione przez miasto i jeden autorski. Wszystkie miały jeden wspólny mianownik: łączenie istniejącej stacji Stadion Narodowy (gdzie znajduje się gotowy peron) z Gocławiem. Jak informowaliśmy, zakończył się pierwszy etap prac. Metro Warszawskie otrzymało wstępny raport, który zawiera wstępną analizę w zakresie przebiegu linii i lokalizacji stacji, informacje o otoczeniu planowanej trasy, uwarunkowania transportowe i techniczne, możliwości realizacyjne, powiązania z innymi środkami transportu.

Pierwszy wariant to dotychczas planowany przebieg – ze stacjami przy Dworcu Wschodnim (E1), skrzyżowaniu Stanisławowskiej i Terespolskiej (E2), rondzie Wiatraczna (E3), po południowej stronie Ostrobramskiej, przy skrzyżowaniu Poligonowej i Motorowej (E4), przy skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Fieldorfa (E5) oraz w rejonie pętli autobusowej Gocław (E6). Drugi wariant jest zgodny z tym, który Rafał Trzaskowski prezentował w kampanii wyborczej. Stoi za nim zespół profesora Andrzeja Chudzikiewicza. Stacje Dworzec Wschodni (E1), Mińska (E2) i Wiatraczna (E3) są w tym samym bądź zbliżonym miejscu, nierzadko prostopadle do stacji z I wariantu. Główna zmiana polega na tym, że linia metra idzie w osi Grochowskiej i Fieldorfa-Nila. Stacja Ostrobramska (E4) zaplanowana jest przy skrzyżowaniu Ostrobramskiej i Znamienieckiej, a stacja końcowa Gocław (E5) wypada przy skrzyżowaniu Fieldorfa z Bora-Komorowskiego. Taki wariant umożliwia wydłużenie linii metra na drugi brzeg Wisły – w kierunku Mokotowa i stacji Wilanowska (zamiast wcześniej rozważanego wydłużenia III linii ze Stadionu, przez Śródmieście Południowe, do Dw. Zachodniego). Trzeci, autorski wariant jest ciekawy, gdyż zakłada rozwidlenie linii z II wariantu – z nową odnogą, prowadzącą dalej w osi Grochowskiej, ze stacjami w rejonie placu Szembeka, pętli tramwajowej Gocławek i węzła Marsa.

Wstępne analizy wariantów, jak pisaliśmy, wskazują jednoznacznie na ustabilizowanie się drugiego, nowego przebiegu, zgodnie z propozycją wyborczą Rafała Trzaskowskiego. Tym samym III linia przebiegałaby w osi Kijowskiej, Podskarbińskiej, Grochowskiej i Fieldorfa – ze stacją końcową w tym etapie na skrzyżowaniu z Bora-Komorowskiego na Gocławiu.

Dylematy. Co z tramwajem na Gocław?


Jednocześnie, jak się dowiedzieliśmy, autorzy opracowania wskazali szereg dylematów i wniosków o charakterze planistycznym i projektowym, które będą przeanalizowane w drugiej fazie opracowania. To przede wszystkim odstąpienie od I wariantu przebiegu (starego) oraz kwestia tramwaju na Gocław, którego realizację do 2023 r. planowały Tramwaje Warszawskie i który znajduje się w fazie projektowania, przy koszcie realizacji szacowanym na 200-250 mln zł. 

Zdaniem autorów studium metra budowa trasy tramwajowej powoduje niekonsekwentny rozwój systemu transportu zbiorowego i sprawdzić należy wpływ linii tramwajowej na efektywność funkcjonowania metra i liczbę pasażerów. Innymi słowy sprawdzić należy, na ile tramwaj stanowi konkurencję dla metra – zamiast funkcji zasilającej, wynikającej z zasady hierarchiczności środków komunikacji miejskiej, zgodnie z którą metro ma stanowić podstawowy środek transportu. Dlatego też wykonawca proponuje, by dopiero po ustaleniu optymalnego przebiegu III linii metra wykonać analizę optymalnego przebiegu tramwaju, zgodnie z zasadą hierarchiczności środków transportu – tak, by tramwaj faktycznie przede wszystkim do metra dowoził.

Jak wskazują autorzy, potrzebna jest pogłębiona analiza III wariantu – z rozgałęzieniem. Przede wszystkim ustalić należy kwestę połączenia odnogi na Gocław z odnogą na Marsa. Wstępnie zidentyfikowano trzy możliwe warianty budowy stacji Rondo Wiatraczna – jako jedno- lub dwupoziomowej z koniecznością bądź nie przesiadki z pociągów kursujących z Gocławia i Marsa do Stadionu Narodowego. Przeanalizować trzeba też wpływ odnogi III linii w kierunku węzła Marsa na ogólne plany przedłużenia trasy tramwajowej na Grochowskiej.

Odpowiedzi do końca roku

Pełne opracowanie ma być gotowe do końca roku. Będzie ono zawierać szczegółową analizę porównawczą z uwzględnieniem kryteriów funkcjonalno-przewozowych (prognozy liczby pasażerów, integracja różnych podsystemów transportowych, kwestie przestrzenne, środowiskowe i ekonomiczne). Studium techniczne będzie podstawą dla kolejnych działań: badań geologicznych, studium wykonalności, projektów koncepcyjnych oraz budowlanych.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Metro Warszawskie
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony