Partnerzy serwisu:

Kujawsko-Pomorskie: Sejmik przyjął plan transportowy. Nie będzie ograniczenia roli kolei

Paweł Rydzyński 30.09.2014

Kujawsko-Pomorskie: Sejmik przyjął plan transportowy. Nie będzie ograniczenia roli kolei
Toruń Wschodnifot. WU
Na poniedziałkowej sesji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Z dokumentu wykreślone zostały ostatecznie zapisy postulujące likwidację kilku linii kolejowych w regionie.
Postulat teki został wpisany do projektu planu, który został przedstawiony w sierpniu do konsultacji społecznych („Transport Publiczny” pisał już jednak na początku tego roku, iż szykowane są takie zapisy planu). W projekcie znajdował się zapis, iż po 2020 r. (kiedy kończy się kontrakt z Arrivą RP) należy rozważyć likwidację przewozów pasażerskich w sumie na 6 liniach w województwie, cechujących się niską frekwencją. Gdyby tak się stało, wówczas m.in. połączenia kolejowe utraciłaby 30-tysięczna Brodnica, a szereg miejscowości w Borach Tucholskich zostałoby prawdopodobnie odciętych od świata. Autorzy planu postulowali zastąpienie pociągów autobusami. Silnie zaakcentowali wady transportu kolejowego (wysokie koszty), natomiast praktycznie pominęli jego atuty.

22 linie kolejowe, 45 linii autobusowych

Na etapie konsultacji społecznych projekt ograniczenia roli kolei spotkał się jednak z protestami, w związku z czym władze województwa zdecydowały o wykreśleniu tego postulatu. Ostatecznie, zgodnie z zapisami przyjętego planu, kluczową rolę w regionalnym publicznym transporcie pasażerskim odgrywać będzie kolej, a wojewódzka sieć publicznych przewozów pasażerskich docelowo składać się będzie z 22 linii kolejowych oraz 45 linii autobusowych, powiązanych i uzupełnianych przez autobusowy transport lokalny. Jednocześnie, jak zakłada plan, w pięciu największych miastach regionu powstanie 11 zintegrowanych, „strategicznych” węzłów przesiadkowych umożliwiających przesiadki do środków komunikacji o zasięgu ponadregionalnym. Pozostałymi węzłami systemu będą zintegrowane platformy przesiadkowe (w liczbie 36), zlokalizowane w stolicach powiatów oraz innych generujących znaczący ruch pasażerski miejscowościach.

– Aż 60 procent osób, które obecnie poruszają się wyłącznie prywatnymi środkami transportu, deklaruje, pod pewnymi warunkami, chęć by przesiąść się do pociągów. Dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację wielkiego wysiłku inwestycyjnego i organizacyjnego, który powinien sprawić, że zechcą to uczynić – mówił podczas sesji Sejmiku marszałek województwa Piotr Całbecki.

Nowe instytucje nadzorujące transport

Władze województwa informują, że zamierzają przyciągnąć mieszkańców do kolei m.in. zwiększeniem liczby pociągów (na trasie Bydgoszcz – Toruń mają kursować docelowo aż 32 pary pociągów), dalszymi inwestycjami w infrastrukturę, tworzeniem zintegrowanych rozkładów jazdy i pracami nad zintegrowanym biletem wojewódzkim. Potwierdziły się też wcześniejsze informacje nt. tego, iż władze województwa zamierzają powołać dwa nowe organy zajmujące się transportem: Zarząd Wojewódzkiego Transportu Publicznego i Wojewódzką Radę Transportu Publicznego. Zarząd będzie jednostką samorządu województwa, której misją będzie udoskonalanie przyjętych rozwiązań i koordynacja działań operacyjnych. Rada będzie natomiast społecznym ciałem doradczym, złożone z przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń pasażerów, przewoźników oraz ekspertów.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Plany transportowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony