Partnerzy serwisu:

Kraków zleca analizę dla węzła Lubocza. Tramwaje wrócą do Walcowni?

Witold Urbanowicz 29.12.2020

Kraków zleca analizę dla węzła Lubocza. Tramwaje wrócą do Walcowni?
fot. Zygmunt Put, lic. CC BY-SA 4.0 Wikimedia commons
Kolejne opracowanie analityczne Krakowa dotyczyć będzie węzła Lubocza. Miasto rozpisało przetarg na koncepcję programowo-przestrzenną, której elementem będzie przystanek tramwajowy, pętla tramwajowa oraz bezkolizyjne skrzyżowanie z torami. Realizacja tej wizji oznaczałaby powrót tramwajów na ul. Mrozową do pętli Walcownia.
Przedmiotem przetargu jest wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy. Celem jest m.in. uzyskanie merytorycznej podstawy do weryfikacji ustaleń dotyczących lokalizacji przystanku kolejowego Kraków Lubocza i skomunikowania go z pętlą tramwajową Walcownia oraz budowy bezkolizyjnego przekroczenia układu kolejowego w rejonie ul. Blokowej. Opracowanie będzie podstawą do dalszych działań zmierzających do realizacji elementów układu komunikacyjnego objętych jego zakresem.

Wykonawca opracuje koncepcję zintegrowanego węzła przesiadkowego, w skład którego będą wchodzić przystanek kolejowy, parking P+R oraz pętla tramwajowa. Ponadto wykonawca zaprojektuje bezkolizyjne przekroczenie linii kolejowej w rejonie ulicy Blokowej (tj. w ciągu ul. Blokowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) z wykorzystaniem tunelu oraz estakady lub zaproponuje przekroczenie linii kolejowej w innym miejscu. Autorzy opracowania mają przedstawić co najmniej trzy warianty rozwiązań technicznych i funkcjonalno-przestrzennych węzła przesiadkowego, w tym w szczególności wariant lokalizacyjny przystanku kolejowego Kraków Lubocza w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Walcownia.


Obszar opacowania

W przypadku przystanku Kraków Lubocza wykonawca ma uwzględnić budowę peronów o długości min. 200 m. W co najmniej jednym z wariantów peron przy torze nr 2 linii kolejowej nr 95 powinien zostać zaprojektowany jako jednokrawędziowy z możliwością etapowej rozbudowy do dwukrawędziowego w przypadku dobudowy nowego toru przy krawędzi zewnętrznej. Na przystanku powinna być umieszczona tablica z odjazdami tramwajów z pętli Walcownia. W okolicy przystanku kolejowego przewidziano minimum 30 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Oczywiście rozwiązania powinny zostać uzgodnione z PKP PLK.

Zamawiający dopuszcza możliwość budowy parkingu wielopoziomowego (kubaturowego) oraz jednopoziomowego (na powierzchni). Parking powinien być zlokalizowany możliwie blisko przystanku kolejowego i przystanku tramwajowego. Obiekt powinien posiadać min. 100 miejsc postojowych.

Pętla tramwajowa powinna zawierać dwa perony dla przyjeżdżających, jeden peron dla odjeżdżających oraz miejsce umożliwiające postój minimum trzech składów o długości 45 m. Układ torowy pętli powinien umożliwiać omijanie się składów tramwajowych i możliwość objeżdżania pętli. W rejonie pętli założono budynek socjalny dla motorniczych, ogólnodostępną toaletę i 30 zadaszonych miejsc rowerowych.

Rozwiązania geometryczne i techniczne powinny zapewniać minimalizację dojść pieszych. Układ drogowy powinien uwzględniać priorytet w ruchu komunikacji zbiorowej (tramwaju) oraz pieszych i rowerzystów.

Termin składania ofert mija 8 lutego. O wyborze zdecydują cena (52%), dodatkowe doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (48%). Usługa ma być wykonana w ciągu 50 tygodni od zawarcia umowy.

Ruch tramwajów do Walcowni zawieszono w 2018 r. z uwagi na zły stan infrastruktury. Jak informuje ZDMK, demontaż infrastruktury tramwajowej na tej trasie nie jest planowany, a wznowienie ruchu jest „tematem otwartym”, który „jest uzależniony od zabezpieczenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie w budżecie miasta Krakowa”.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Węzły przesiadkowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony