Partnerzy serwisu:

Konserwator zabytków wydał zalecenia dla przebudowy stacji Olsztyn Główny

Witold Urbanowicz 04.06.2020

Konserwator zabytków wydał zalecenia dla przebudowy stacji Olsztyn Główny
fot. MJ
Powstaje projekt przebudowy całej stacji Olsztyn Główny i budowy nowego budynku dworca. Warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla przebudowy peronów. Wizja przebudowy całego kompleksu wciąż nie została jednak publicznie zaprezentowana.
W sierpniu zeszłego roku przedstawiciele PKP SA i PKP PLK podpisali umowę z firmą TPF na projekt przebudowy stacji i budowy dworca Olsztyn Główny. Nowy budynek – o mniejszych gabarytach – ma zastąpić istniejący modernistyczny budynek, o zachowanie którego walczyli lokalni aktywiści. Wizja projektantów nie została jeszcze zaprezentowana.

Na razie do opinii publicznej przedostaje jedynie szczątki informacji na temat tego, jak mają wyglądać dworzec i stacja. Wiadomo, że dojście do peronów będzie odbywać się za pomocą nowego tunelu, który zostanie wydłużony na Zatorze. Perony zostaną podwyższone i poszerzone, zamontowane zostaną windy i schody ruchome. Przestrzeń dworcowa związana z obsługą pasażerów zostanie częściowo ulokowana na poziomie -1. Z doniesień medialnych wynika, że dworzec nie będzie, jak obecnie, fizycznie połączony z częścią autobusową, a współpraca między właścicielami jest trudna.

Przygotowywany projekt wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków. Ochroną są objęte wiaty na peronach 2, 3 i 4, a także neony i mozaiki dworcowe. Pod koniec marca wojewódzki konserwator zabytków wydał już zalecenia konserwatorskie dla przebudowy części stacyjnej. Za najkorzystniejszy uznano wariant, który pozwala na zachowanie w całości poszczególnych przęseł zabytkowych wiat. „Mając jednak na uwadze całkowitą przebudowę torowisk, zmianę szerokości peronów oraz wykonanie od nowa przejścia podziemnego, postuluje się przesunięcie poszczególnych peronów z zachowaniem szerokości umożliwiającej ponowny montaż całych przęseł zadaszenia prostopadle do torowiska” – pisze WKZ.

Projekt zakłada zmianę rozstawu podpór. „Należy dążyć do zastosowania rozwiązań materiałowych, pozwalających na zachowanie ich istniejącego rozstawu bądź minimalizację niezbędnego ich zagęszczenia. Zgodnie z zasadą zachowania autentyzmu, nowe podpory powinny wizualnie powtarzać formę oryginalnych, ale powinny być od nich odróżnialne. Konstrukcję więźby tj. krokwie i deskowanie należy pozostawić wyeksponowane, jak w stanie istniejącym” – podaje w zaleceniach konserwator.

Przy zejściu do nowego tunelu mają zostać wykorzystane stare balustrady. WKZ postuluje, by uniknąć cięcia poszczególnych segmentów balustrady. W celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów możliwe jest wyniesienie ponad nawierzchnię peronu kamiennych profili, w których zostały osadzone. „Podkreślić należy, że wykonane analogicznie balustrady na stacji Gdańsk Główny dzięki doborowi odpowiedniego pochwytu poręczy oraz poziomu peronu nie wymagały dodatkowej konstrukcji wzmacniającej bądź podwyższenia” – podaje WKZ. Brakujące elementy powinny zostać odtworzone.

Zalecenia konserwatorskie w żaden sposób nie odnoszą się do schronów z czasów II wojny światowej, które znajdują się na peronach, ani historycznej kostki brukowej przy przejściu przez tory po zachodniej stronie stacji. – Co do planów spółki PKP SA odnośnie pozostałych elementów opisanej infrastruktury, zasadnym byłoby zwrócić się bezpośrednio do inwestora. Prace przy tych elementach nie były uzgadniane z organem konserwatorskim – informuje Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt PKP PLK w zakresie stacji nie przewiduje zachowania bunkrów, gdyż stoją one w kolizji z poszerzaniem i podwyższaniem peronów.

Konserwator wydał też pewne uzgodnienia dla części dworcowej. – Spółka PKP była współwnioskodawcą wniosku o wydanie pozwolenia na demontaż i czasowe przeniesienie i zabezpieczenie zabytków ruchomych, tj. napisu przestrzennego „dworzec autobusowy” , którego PKP jest współwłaścicielem. Wojewódzki Konserwator wydał pozwolenie w tej sprawie 26 maja 2020 r. – informuje Skrago.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony