Partnerzy serwisu:

Gdańsk z pełnomocnikiem prezydenta ds. pieszych

inf. pras 21.12.2021

Gdańsk z pełnomocnikiem prezydenta ds. pieszych
fot. Jakub Rösler
W trosce o zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizację ruchu, tak by były one jak najlepiej przystosowane do przemieszczania się po nich na piechotę, powołany został Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych. Tę funkcję będzie pełnił Grzegorz Krajewski.
Badania wskazujące z jakich form transportu korzystają gdańszczanki i gdańszczanie wykazały, że ponad 20 procent wszystkich podróży odbywa się pieszo, zwłaszcza na niewielkich odległościach. Przemieszczanie się na piechotę jest korzystne dla zdrowia, nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i hałasu, sprzyja kontaktom międzyludzkim.

Wzrastająca świadomość ekologiczna, ale także trwająca sytuacja pandemiczna spowodowały, że wymagania wobec dostępności i jakości przestrzeni dla pieszych wzrosły. Znaczenie i rola ruchu pieszego ma odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych rozwoju Gdańska - Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Program Operacyjny Mobilność i Transport. Bezpieczne ciągi piesze, chodniki o parametrach zapewniających optymalny poziom komfortu, dojścia wyznaczone po możliwie najkrótszej trasie i w otoczeniu zachęcającym do podróży pieszej, mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonej mobilności miejskiej. Są jednym z głównych wyznaczników jakości przestrzeni publicznej i jakości życia nas wszystkich.

Oficjalny zakres obowiązków pełnomocnika:

  • koordynowanie i monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gdańska oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji oraz podejmowania innych przedsięwzięć, projektów i działań, mających wpływ na warunki poruszania się pieszo i kształtowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
  • nadzór nad programami inwestycyjnymi poprawy warunków ruchu pieszego, w tym nad „Programem budowy i modernizacji chodników”
  • opiniowanie dokumentacji projektowych mających wpływ na warunki poruszania się pieszo
  • koordynowanie, inicjowanie i inspirowanie działań Gminy zmierzających do wzmocnienia wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego pieszym

Rozpoczynając swoją pracę, pełnomocnik skupi się na działaniach przygotowujących poprawę połączeń ciągów pieszych z przystankami komunikacji miejskiej i polepszeniu warunków sprzyjających docieraniu pieszo do szkół.
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Mobilność
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony