Partnerzy serwisu:

Czy Częstochowa wybuduje nowe odcinki tramwajowe? „Trzeba pamiętać o wkładzie własnym”

Kasper Fiszer 11.05.2021

Czy Częstochowa wybuduje nowe odcinki tramwajowe? „Trzeba pamiętać o wkładzie własnym”
Tramwaj w Częstochowie fot. Mix321, lic. CC BY-SA 3.0
Samorząd Częstochowy przygotowuje się do otwarcia dużej części swojej sieci po jej gruntownej modernizacji. Czy kolejne lata przyniosą zaś budowę nowych odcinków, m.in. na Parkitkę, przy wykorzystaniu środków unijnych – np. w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który ma pomóc w walce ze skutkami pandemii? Nie jest to obecnie pewne, bo inwestycje wiązałyby się z koniecznością wyłożenia dużych sum na wkład własny. To zaś może okazać się niemożliwe.
– Jeżeli rzeczywiście realne będzie pozyskanie istotnych środków na inwestycje tramwajowe, nie jest wykluczone staranie miasta o przedłużenie linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego lub o połączenie linii na Rakowie – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie. Przypomina też o dużej przebudowie sieci, która prowadzona jest już obecnie. Najprawdopodobniej od września po zmodernizowanych torowiskach częstochowskiej sieci będą kursować też nowe wagony Twist zakupione przez samorząd w ramach projektu unijnego starej perspektywy budżetowej (zostały one już dostarczone i obsługują czynną część linii).

Kluczowa będzie kondycja finansowa miasta

Ewentualna rozbudowa układu o dwa kolejne odcinki planowana była już od dłuższego czasu – w obu przypadkach przeprowadzone zostały prace koncepcyjne. Powołany został też miejski zespół, którego zadaniem było wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących rozważanego odcinka na Parkitkę. – Trzeba mieć jednak świadomość, że w nowym okresie programowania miasto będzie musiało wybierać te kierunki inwestycyjne, które będą optymalne pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym – zastrzega nasz rozmówca.

Zwraca on uwagę, że część drogowa wspomnianych przedsięwzięć stanowiłaby koszty niekwalifikowane projektów unijnych. Ich realizacja wymagałaby więc zaangażowania dużych środków miejskich, a na to w obecnej sytuacji budżetowej samorządu może nie być stać. Na razie jednak poprawę sytuacji komunikacyjnej mieszkańców ma przynieść finalizacja toczących się już modernizacji. – Mamy nadzieję, że do końca wakacji wykonawca upora się z zakończeniem kompleksowej przebudowy linii tramwajowej. Gruntowny remont przechodzi torowisko i sieć trakcyjna od ul. Fieldorfa-Nila do pętli w al. Pokoju – przypomina przedstawiciel UM Częstochowa.

Będą dalsze prace utrzymaniowe na niezmodernizowanym odcinku sieci

Remont obejmuje 13,8 km torów z wyłączeniem zmodernizowanego wcześniej odcinka w al. Niepodległości i zajezdni MPK. – Przedsięwzięcie wraz z zakupem dziesięciu tramwajów wpłynie na poprawę konfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz sprawi, że tramwaje będą poruszać się sprawniej – oceniają służby prasowe miasta. Zwracają uwagę także na ekologiczny aspekt zwiększania roli tramwaju w obsłudze transportowej.

Trwająca przebudowa była odpowiedzią na pilną potrzebę remontu starszej części linii tramwajowej, której stan techniczny odbiegał od standardu wyznaczonego przez otwarty w 2012 r. odcinek prowadzący przez Wrzosowiak i Błeszno. Trwające prace nie objęły jednak fragmentu od al. Pokoju do pętli Kucelin, który był wcześniej częściowo modernizowany – m.in. w czasie remontu mostu nad Wartą w al. Pokoju. – MPK zapowaada na tym odcinku dalsze prace utrzymaniowe – stwierdza Włodzimierz Tutaj.
PARTNER DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport