Partnerzy serwisu:

Bydgoszcz z przetargiem na zakup do 46 nowych tramwajów

Witold Urbanowicz 16.03.2022

Bydgoszcz z przetargiem na zakup do 46 nowych tramwajów
fot. UM Bydgoszcz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej rozpisał przetarg na dostawy 10 nowych tramwajów z opcją rozszerzeni zamówienia o kolejne 36 pojazdów. Przewidziano tramwaje w dwóch długościach. Jedyne kyterium wyboru to cena.
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 10 fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, w tym sześciu długich i czterech krótkich. Zamówienie obejmuje też opcję w postaci kolejnych 36 tramwajów – 29 długich i siedmiu krótkich. Wymagane jest specjalistyczne wyposażenie obsługowe.

Długość tramwajów długich określono na 29-32 m, a szerokość – 2,35-2,4 m. Pojazdy mają pomieścić min. 200 osób (przy założeniu 0,2 m2/osobę stojącą), z czego 48 na miejscach siedzących. Wymagana jest przestrzeń na co najmniej jeden wózek inwalidzki i dwa dziecięce. Wymagane są min. cztery pary drzwi o min. szerokości 1300 mm i dwie pary drzwi o min. szerokości 650 mm.

Długość tramwajów krótkich określono na 19-22 m, a szerokość – 2,35-2,4 m. Pojazdy mają pomieścić min. 120 osób (przy założeniu 0,2 m2/osobę stojącą), z czego 29 na miejscach siedzących. Wymagana jest przestrzeń na co najmniej jeden wózek inwalidzki i jeden dziecięcy. Wymagane są min. dwie pary drzwi o min. szerokości 1300 mm i dwie pary drzwi o min. szerokości 650 mm.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych. Wymagane jest, aby konstrukcja tramwaju była wykonana ze stali i łączona poprzez spawanie. W konstrukcji wózków musi być zastosowany klasyczny zestaw kołowy z sztywną osią. Tramwaje mają rozwijać prędkość co najmniej 70 km/h, przy czym powinna istnieć możliwość zmniejszenia prędkości w trybie warsztatowym (w chwili dostawy – 55 km/h). Nacisk statyczny osi na tor określono na 100 kN. Maksymalny spadek toru określono na 5%. Tramwaj musi posiadać możliwość samodzielnego zjazdu bez zasilania trakcyjnego, wykorzystując baterie akumulatorów na odcinku prostym lub po łuku min. 50m.
Pojazdy mają być jednoprzestrzenne i całkowicie niskopodłogowe (wejście na wys. 350 mm, nad wózkami – 480 mm, w pozostałych strefach – 380 mm).

Okna muszą być umieszczone w jednej linii. Wymagane są drzwi odskokowo-przesuwne. Szerokość przejścia wewnątrz tramwaju nie może być mniejsza niż 600 mm. Wyposażenie obejmuje kasowniki, wyświetlacze, głośniki, system liczenia pasażerów, monitoring, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, system liczenia pasażerów, ręcznie odkładaną rampę, okna z uchylną częścią. Wymagana jest klimatyzacja.

Termin składania ofert mija 12 kwietnia. Startować mogą firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowały co najmniej jedno zamówienie polegające na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum trzech takich samych fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednoprzestrzennych ze 100% udziałem niskiej podłogi (tj. długości niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu), o długości od 19 do 23 m w ramach realizacji jednej umowy, które zostały następnie dopuszczone do ruchu i są/były eksploatowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w regularnej komunikacji publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Podobny warunek dotyczy min. pięciu tramwajów o długości 29-32 m. Jedynym kryterium wyboru jest cena. 

Zamówienie podstawowe ma zostać zrealizowane do końca listopada 2023 r., natomiast całość – do końca 2029 r. Na realizację zamówień opcjonalnych przewidziano 24 miesiące od dnia przekazania wykonawcy zawiadomienia o uruchomieniu opcji.

Orientacyjna wartość zamówienia w planie zamówień publicznych na rok 2022 to 72,934 mln zł. Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Zamawiający zakłada możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, o które się ubiega, nie zostaną mu przyznane.
PARTNER DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Rynek tramwajowy
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony